כניסה

ממצאי ביקורות שנערכו במחלקת השקעות
במסגרת מחלקת השקעות נערכות באופן שוטף ביקורות שטח וביקורות בהתכתבות בקרב הגורמים המפוקחים על ידה. ממצאי הביקורות מועברים לגופים המבוקרים ומבוצע מעקב לגבי אופן הטיפול בהם. המידע שלהלן כולל ממצאי ביקורות והתייחסות של סגל המחלקה לסוגיות שהתעוררו בעקבותיהן. מטרת המידע להביא בפני ציבור המפוקחים את עמדות הסגל בעניינים אלה כדי לתרום לשיפור התנהלותם ולהימנעות מהפרות הדין. סגל המחלקה עומד לרשותכם לצורך מתן הסברים נוספים ככל שיידרש.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים