כניסה

נוהל פניה מקדמית למחלקת תאגידים
פניות מקדמיות עניינן פניה או בקשה קונקרטית של מבקש מסוים לקבל את עמדתה של הרשות בסוגיה הצופה פני עתיד. הפניה המקדמית היא בדרך כלל שאלה מורכבת בעלת היבטים חדשניים או רוחביים שהתשובה לה איננה ברורה מאליה. הרשות מפעילה שיקול דעתה באשר לדחיפות ולנחיצות מתן מענה לפניות מקדמיות לאור מאפיינים אלה. פניות מקדמיות נחלקות לשני סוגים עיקריים: 
 
1. בקשה להנחיה של הרשות לגבי ביצוע פעולה או עסקה עתידית על ידי הפונה (פרה- רולינג);
 
2. בקשה לקבלת מכתב - no action היינו, אישור הרשות לכך שלא תנקוט בפעולת אכיפה עתידית בנסיבות מסוימות שאותן מתארת החברה בפנייתה.
לצפיה בנוהל המסדיר את נושא הפניות המקדמיות לרשות ופרסומן לציבור לחץ כאן
 
לצפיה בהבהרה לנוהל לגבי פניות בנושאים חשבונאיים - לחץ כאן
 
לתשובות לפניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים לחץ כאן
 
לתשובות לפניות מקדמיות בנושאים משפטיים לחץ כאן

תגיות:
הנחיה מקדמית

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים