כניסה

1.שאלות ותשובות בנושא הלבנת הון ומימון טרור - כללי
 
הצג את התוכן של כל השאלות והתשובות

שאלה:
1.1 האם תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר בישראל (כגון נספח צבאי של שגרירות זרה בארץ) לא יחשב "איש ציבור זר" כהגדרתו בצו?

תגיות:
 

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים