כניסה

מידע על רישום לבחינות הרישוי

לפרטים נוספים אודות הנושאים המפורטים להלן, לרבות הליך הרישום והזימון לבחינות, ציוני הבחינות, הארכות זמן בהתאם לאישורים וערעורים –

ראה באתר "מח 10".

רישום לבחינות

ההרשמה לבחינות תתבצע באמצעות אתר האינטרנט של הרשות באמצעות טופס מקוון פ001 ("רישום לבחינות ייעוץ השקעות / שיווק השקעות / ניהול תיקים ובקשה לפטור מבחינות"). עם סיום מילוי הטופס ושליחתו תתבצע העברה אוטומטית לאתר התשלומים הממשלתי על מנת להשלים את ההרשמה ולשלם עבור אגרת הבחינות באמצעות כרטיס אשראי.

תקופת ההרשמה

הבחינות בכל הנושאים נערכות פעמיים בשנה, בדרך כלל בחודשים יוני-יולי ונובמבר-דצמבר. מועדי הבחינות מתפרסמים ברשומות, באתר הרשות, בשני עיתונים יומיים, ובמענה הקולי של מערך הרישוי במחלקת השקעות.

ההרשמה לכל הבחינות מסתיימת כ-21 יום לפני מועד הבחינה הראשונה שבמחזור הבחינות הקרוב. מועד סגירה זה מתפרסם במודעה. יש להירשם לכל הבחינות, לכל המאוחר, עד למועד זה. אין הרשמה מאוחרת לבחינות. פניות שתגענה לאחר מועד הסגירה  לא תטופלנה.

תנאי ההרשמה

1. הבחינה בדיני ני"ע ואתיקה מקצועית הינה בחינת חובה ולא ניתן לקבל ממנה פטור. הסיבה לכך היא שהבחינה עוסקת בלב ליבו של העיסוק המקצועי ובהוראות הדין הישראלי.

2. בעבר ניתן היה לקבל פטור רק מחלק הבחינה בדיני ני"ע, מתוך הבחינה השלמה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית. לאור האמור, על פי הדין הנוהג כיום וכל עוד לא תוקן הדין בנושא זה, יתאפשר רק למי שקיבל את הפטור האמור לגשת לחלק הבחינה באתיקה מקצועית בלבד. מי שבעבר ניגש לחלק הבחינה באתיקה מקצועית ועמד בה בהצלחה אך לא קיבל פטור מחלק הבחינה בדיני ני"ע יהיה עליו להיבחן בבחינה השלמה בדיני ני"ע ואתיקה מקצועית.

3. ניתן להיבחן בשלוש בחינות היסוד (סטטיסטיקה ומימון, כלכלה וחשבונאות) ובבחינה בדיני ני"ע ואתיקה מקצועית ללא תנאים מוקדמים. אין חשיבות לסדר ההרשמה לבחינות אלו.

4. תנאי להשתתפות בבחינות המקצועיות (א' ו/או ב') הינו מעבר הבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית, וכן מעבר שאר שלוש בחינות היסוד או קבלת פטור מהן. על מנת להקל על הנבחנים, יש באפשרותם להירשם לכל הבחינות באותו מועד, או להירשם לבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית וכן לבחינות המקצועיות, ובמקביל להגיש בקשה לפטור משלוש בחינות היסוד (לצפייה במידע על פטורים מבחינות לחץ כאן).

דחיית הרשמה לבחינות וביטול רישום לבחינות

1. דחיית רישום לבחינות תתאפשר רק במקרים בהם נבחן נרשם באותו מועד הן לבחינות היסוד והן לבחינות המקצועיות, ולא עבר אחת או יותר מבחינות היסוד. במקרים אלו, הרשות תדחה את מועד הרשמתו של הנבחן למועד בחינה עתידי לפי בחירתו.

2. חידוש הרשמה לבחינה יתבצע באמצעות טופס מקוון פ017 ("חידוש הרשמה לאחר דחיית מועד בחינה על ידי הרשות"). 

3. דחיית מועד על ידי הרשות, משמעותה שעומדת לזכותו אפשרות להירשם לבחינה זו במועד עתידי לפי בחירתו ללא תשלום נוסף, אך הרישום לא מתבצע באופן אוטומטי ועל מנת לממש זכות זו עליו למלא טופס פ017.

4. רישום לבחינה בעקבות דחיית רישום ממועד קודם יתבצע אך ורק בתקופת ההרשמה לבחינות. כלומר, טופס פ017 שישלח לאחר סגירת ההרשמה לא ייקלט במערכת וההרשמה המחודשת לא תאושר.

5. ביטול רישום לבחינות ובקשה לקבלת החזר אגרת בחינה, חלקי או מלא, למבקש שנרשם לבחינה ולא השתתף בה, תיבחן בהתאם ל"כללים להחזר אגרת בחינה" שקבעה הרשות. לצפייה לחץ כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים