כניסה

שאלות ותשובות בנושא התמחות
 
הצג את התוכן של כל השאלות והתשובות

שאלה:
4.7.3.21. האם ימי חג הנופלים בתקופת התמחות נחשבים כימי היעדרות?

שאלה:
4.7.3.20. האם ניתן לבצע התמחות בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות בחברה לניהול תיקים?

שאלה:
4.7.3.19. עמדתי בהצלחה בכל בחינות הרישוי ואינני מוצא מקום התמחות, האם הרשות יכולה לעזור לי בכך?

שאלה:
4.7.3.18. התחלתי התמחות כיועץ השקעות או כמשווק השקעות ואני רוצה להמשיך את ההתמחות בניהול תיקים. כיצד ניתן לעשות זאת?

שאלה:
4.7.3.17. מה עלי לעשות אם אבחר להחליף מאמן במהלך תקופת ההתמחות?

שאלה:
4.7.3.16. אין באפשרותי להתמחות 30 שעות שבועיות ובמקום זאת אני מבקש להתמחות 15 שעות שבועיות לתקופה כפולה ( 12 חודשים לייעוץ ו- 18-חודשים למנהל תיקים). האם זה ניתן?

שאלה:

4.7.3.15. נעדרתי מהעבודה בתקופת התמחותי יותר מ- 14 יום. כיצד ישפיע הדבר על מועד גמר ההתמחות?

שאלה:
4.7.3.14. האם יש טווח זמן מקסימלי בין מעבר הבחינות לבין תחילת האימון?

שאלה:
4.7.3.13. האם ניתן לקיים במקביל התמחות בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני ?

שאלה:
4.7.3.12. האם ניתן להתמחות בשיווק השקעות אצל מנהל קרנות להשקעות משותפות בנאמנות?

שאלה:
4.7.3.11. שילמתי אגרת התמחות ושלחתי אליכם את טופס הבקשה, האם אני יכול להתחיל בהתמחות?

שאלה:
4.7.3.10. התחלתי התמחות בניהול תיקים, ולאחר תקופת התמחות בת חצי שנה אני מבקש להוציא רשיון של יועץ/משווק ולהמשיך בהתמחות בניהול תיקים. האם ניתן?

שאלה:
4.7.3.9. סיימתי התמחות וטרם עברתי את הבחינות המקצועיות. לכמה זמן נשמרת לי תקופת ההתמחות?

שאלה:
4.7.3.7. האם המעסיק חייב לשלם לי כסף בתקופת ההתמחות?

שאלה:
4.7.3.6. התחלתי התמחות אצל מאמן בחברה והמאמן עזב את החברה ועבר לחברה אחרת. אני עברתי יחד עמו. האם עלי להגיש בקשה חדשה להתמחות?

שאלה:
4.7.3.5. התחלתי התמחות ובמהלכה יצאתי לחופשת לידה וימי ההיעדרות היו מעל 100 ימים. האם עלי להתחיל התמחות חדשה?

שאלה:
4.7.3.4. האם ניתן לאמן מתמחה שלישי?

שאלה:

4.7.3.3. האם ניתן לקבל רשיון יועץ השקעות או משווק השקעות לאחר סיום התמחות בניהול תיקים ובכפוף למעבר של בחינות הרישוי הנדרשות לקבלת רשיון יועץ השקעות/משווק השקעות (בחינות היסוד, בחינה בדיני ניירות ערך ובחינה מקצועית א')?

שאלה:
4.7.3.2. ביצעתי התמחות בת 4 ימים 30 שעות שבועיות כנדרש על פי התקנות וביום חמישי הנני בחופש האם עלי לציין זאת במנין ימי ההיעדרות?

שאלה:
4.7.3.1. האם מי שהינו בעל רשיון אך אינו משמש כעובד תאגיד מורשה (כלומר אינו עובד חברה בעלת רישיון), רשאי לשמש כמאמן של מתמחה במסגרת התאגיד המורשה? האם דירקטור בתאגיד המורשה שהינו בעל רשיון אך אינו עובד של התאגיד רשאי לאמן מתמחה בחברה?

שאלה:
4.3.1. עברתי את כל מבחני הרשות, אך אני מתקשה למצוא מקום התמחות. בינתיים פנו אלי 3 אנשים כדי שאנהל להם תיק. האם אני חייב לדוח לרשות על כך, לערוך הסכם, ביטוח וכדומה

שאלה:
4.7.2.2. עמדתי בהצלחה (או קיבלתי פטור) מהבחינות כלכלה, סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות ודיני ני"ע ואתיקה מקצועית. נכשלתי כמה פעמים בבחינה במקצועית א' (ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים), האם אוכל להתחיל התמחות בייעוץ השקעות? ואם אסיים את ההתמחות ועדיין לא אצליח לעבור את בחינה מקצועית א', האם ההתמחות תעמוד לזכותי?

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים