כניסה

רשימת קרנות נאמנות

חיפוש לפי

שם קרן
מספר בורסה
שם מנהל
סוג קרן כספית
קרן כשרה

פרופיל חשיפה של הקרן:

מניות
מט"ח

סיווג לצורך פרסום

סוג קרן
כותרת על
כותרת ראשית
כותרת משנית

נכס מעקב / BENCHMARK

סוג נכס מעקב
אפיק נכס מעקב
נכס מעקב וסימולו

המידע אודות כל אחת מן הקרנות שברשימה, המוצג בעת בחירת הקרן מתוך הרשימה, מתבסס כולו על דוחות שפרסמו מנהלי הקרנות במגנא, והרשות אינה אחראית לנכונותו, לטעויות או לאי דיוקים שנפלו בו.

תוצאות חיפוש

דף  1 מתוך  42

עודכן ב  19/10/2019

 • (0A) PTF משולבת אג"ח ישראל (100%) חודשי

 • (4A) PTF אינדקס מניות Large Cap

 • (4A) PTF אינדקס מניות Mid Cap

 • (4A) PTF אינדקס מניות Small-Mid Cap

 • (4A) PTF ת"א 125

 • (FOREST 20/80 (2B

 • 0A) FOREST)(!) אגם

 • 0A) PTF) אג"ח ממשלתי כללי

 • FOREST אג"ח (1B)(!)

 • FOREST אג"ח מדורג (0A)(!)

 • FOREST י(1B)י 10/90

 • FOREST מניות (4B)

 • FOREST עיטם (3B)(!)

 • HAREL (4D) US EQUITY - קרן נאמנות לתושבי חוץ

 • ISP Asset Managementי (1B)י 10/90

 • MTF מחקה (00) (!) אינדקס HY-BBB

 • MTF מחקה (00) אינדקס A ישראל 2-4

 • MTF מחקה (00) אינדקס A צמוד

 • MTF מחקה (00) אינדקס A שקלי

 • MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה צמוד

 • MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה שקלי

 • MTF מחקה (00) אינדקס A-AA ישראל 1-3

 • MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

 • MTF מחקה‏ (00) אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

 • MTF מחקה‏ (00) מק"מ

 • MTF מחקה (00) משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי

 • MTF מחקה‏ (00) משולבת מק"מ (60%) קונצרני שקלי (40%) חודשי

 • MTF מחקה (00) משולבת צמודות מדד ממשלתיות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי

 • MTF מחקה‏ (00) משולבת קונצרני (50%) ממשלתי (50%) חודשי

 • MTF מחקה‏ (00) משולבת קונצרני צמוד (70%) קונצרני שקלי (30%) חודשי

 • MTF מחקה‏ (00) משולבת שקליות ממשלתיות (50%) קונצרני (50%) חודשי

 • MTF מחקה‏ (00) משולבת שקליות ר.קבועה ממשלתיות (50%) מדדיות ממשלתיות (50%) חודשי

 • MTF מחקה‏ (00) משולבת שקליות ר.קבועה ממשלתיות 2-5 (75%) תל בונד שקלי (25%) חודשי

 • MTF מחקה‏ (00) צמודות מדד ממשלתיות

 • MTF מחקה‏ (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים

 • MTF מחקה‏ (00) שקליות ריבית משתנה ממשלתיות

 • ‏MTF מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות

 • MTF מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים

 • MTF מחקה (00) תל בונד 20

 • MTF מחקה‏ (00) תל בונד 40

 • MTF מחקה (00) תל בונד 60

 • MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות

 • MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 0-3

 • MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 3-5

 • MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 5-15

 • MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות בנקים

 • MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות יתר

 • MTF מחקה‏ (00) תל בונד ריבית משתנה

 • MTF מחקה (00) תל בונד שקלי

 • MTF מחקה‏ (00) תל בונד שקלי 0-3‏

דף  1 מתוך  42

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים