כניסה

הבהרה ביחס לשינוי מבנה דיווחים אלקטרוניים לרשות

מנהלי תעודות הסל מדווחים לציבור באמצעות מערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך דיווחים שונים, בין היתר, ביחס למאפייני תעודות הסל. דיווחים אלה כוללים דיווחים כגון דיווח יומי אודות מכלול הפרמטרים הכלכליים להערכת שווי תעודת סל (ס124), דיווח חודשי בדבר החזקות ציבור (ס224) ועוד. הנתונים המדווחים לציבור במסגרת דיווחים אלה מועברים ברובם בפורמט TXT (Tab Delimited), כלומר בפורמט שנועד להקל על גורמים המעוניינים בכך (ספקי מידע, בנקים ופעילים אחרים בשוק ההון) לקלוט את הנתונים אודות תעודות הסל למערכות מידע. פורמט זה גם מאפשר למשקיעים מן הציבור לקבל את נתוני תעודות הסל בפורמט שיאפשר להם לעשות בו שימוש באמצעות גיליון אלקטרוני (דוגמת Excel) במחשב הביתי.

טפסי דיווח אלה כוללים מאות, ולעיתים אף אלפי נתונים. מצב זה מחייב לאפיין באופן אחיד וברור הן למדווחים והן למשתמשים את שדות הדיווח בכל טופס. החל מחודש יולי 2012 מדווחים מנהלי תעודות הסל בהתאם למסמך אפיון שמפרסמת הרשות, ומתעדכן מעת לעת.

מצ"ב לינק למסמך האפיון העדכני של הרשות בנושא: מבנה דיווחים אלקטרוניים - בתוקף.

שינוי במבנה הדיווח נובע לרוב משתי סיבות. האחת, שינוי רוחבי של הדיווח בדיווחי כל מנהלי תעודות הסל. מהלך כאמור מתבצע בהובלה של סגל רשות ניירות ערך, בהדרגתיות, לאחר תקופת הערכות ובתיאום והודעה מוקדמת למגוון המשתמשים בנתונים אלה. השנייה, לעיתים חברה, משנה מיוזמתה את אפיון קובץ הדיווח בדיווחיה השונים לציבור. לשינוי כאמור יכולות להיות מספר סיבות כמו למשל: שינוי במאפייני תעודת הסל, שינוי באופן הצגת ערכים שונים, שינוי מיקום ערכים בתבנית הפורמט, טעות שזוהתה בדיווחים קודמים וכדומה.

להלן קישור לשאלה ותשובה מס'  3.3.13 ביחס לאופן הדיווח אודות שינוי כאמור, לחץ כאן

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים