כניסה

עמדות סגל הרשות, תוקפן ופרסומן
ביום 3.12.07 הוגשה על ידי מר רונן עדיני, עו"ד, עתירה נגד יו"ר הרשות דאז, משה טרי ורשות ניירות ערך, שעניינה פרסום עמדות סגל רשות ניירות ערך באתר הרשות ולא ב"רשומות". כמו כן ביקש העותר, בין היתר, ביטולן של כל עמדות סגל הרשות שפורסמו עד כה מן הטעם "שהן סוטות סטיה מהותית מכל נוהל תקין". לצפייה בעתירה לחץ כאן.
 
ביום 19.12.07 נדחתה העתירה על הסף בגין אי מיצוי הליכים בפני הרשות המוסמכת - רשות ניירות ערך - בטרם פנייה לבגצ. לצפייה בהחלטת בגצ לחץ כאן.
 
ביום 24.12.07 פנה עו"ד עדיני בנושא הנדון במכתב ליו"ר הרשות, לרבות בשאלות שונות הנוגעות, בין היתר, למהותו של "סגל הרשות" ולמעמדן של עמדות סגל הרשות. לצפייה בפנייה לחץ כאן.
 
ביום 14.2.08 נשלחה תשובת מר שוני אלבק, היועץ המשפטי של הרשות למכתב הנזכר. בין היתר, נדחו בתשובה הטענות בדבר הדרישה לביטולן של עמדות הסגל והדרישה לפרסומן ב"רשומות" וניתנה, בין היתר, התיחסות למהותן ומעמדן של עמדות סגל הרשות, תוקפן ופרסומן הראוי באתר הרשות. לצפייה בתשובה לחץ כאן.​
תגיות:
SLB החלטת סגל

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים