כניסה

רשימת קרנות חוץ שאושרו להציע את יחידותיהן בישראל
הצג את כל המידע ברשימת החברות

AB FCP I - AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 USD

AB FCP I - EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR

AB SICAV I - CONCENTRATED GLOBAL EQUITY PORTFOLIO CLASS A USD

AB SICAV I - EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO CLASS A USD

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ASIAN DRAGON FUND CLASS A2 USD

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO MARKETS FUND CLASS A2 EUR

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND CLASS A2 USD

BLACKROCK GLOBAL FUNDS – GLOBAL ALLOCATION FUND CLASS A2 USD​

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD TECHNOLOGY FUND CLASS A2 USD

FRANKLIN K2 AKTERNATIVE STRATEGIES FUND CLASS Z (ACC) USD

FRANKLIN U.S OPPORTUNITIES FUND CLASS Z (ACC) USD

GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES EUR ORD ACC​

GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES USD ORD ACC​

ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD ETF

ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

ISHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF

ISHARES $ TIPS UCITS ETF

ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD

ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF UCITS ETF

ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF

ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF

ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF

ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS Z (ACC) USD

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים