כניסה

רשימת קרנות חוץ שאושרו להציע את יחידותיהן בישראל
הצג את כל המידע ברשימת החברות

FRANKLIN K2 AKTERNATIVE STRATEGIES FUND CLASS Z (ACC) USD

GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES USD ORD ACC​

GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES EUR ORD ACC​

BLACKROCK GLOBAL FUNDS – GLOBAL ALLOCATION FUND CLASS A2 USD​

AB SICAV I - EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO CLASS A USD

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ASIAN DRAGON FUND CLASS A2 USD

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO MARKETS FUND CLASS A2 EUR

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND CLASS A2 USD

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD TECHNOLOGY FUND CLASS A2 USD

FRANKLIN U.S OPPORTUNITIES FUND CLASS Z (ACC) USD

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS Z (ACC) USD

AB SICAV I - CONCENTRATED GLOBAL EQUITY PORTFOLIO CLASS A USD

AB FCP I - AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 USD

AB FCP I - EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים