כניסה

מירי כץ: "ראוי שכל הגופים שלוקחים חלק בפעילות ישתתפו במימון פעילות הרשות"

17/07/2001

אמרה את הדברים בדיון בועדת הכספים של הכנסת על שינוי מבנה אגרות הרשות. הוסיפה: "אין לנו עניין בכך שהנטל הזה ייפול על כתפי משלם המסים"
 
הרשות היא גוף רציני, מקצועי ויעיל. זה בערך הדבר היחיד שעליו הסכימו היום בישיבת ועדת הכספים שדנה בהצעה לשינוי מבנה האגרות של הרשות. "כדי להישאר ברמה הזו, הרשות זקוקה למימון שוטף, וכדי שהמימון הזה יהיה ברמה הנדרשת ולא יטיל נטל לא ראוי על חלק מהמשתתפים במסחר, ראוי שכל הגופים שלוקחים חלק בפעילות ישתתפו במימון פעילות הרשות", כך אמרה היום יו"ר רשות ניירות ערך, מירי כץ, והוסיפה: "השירותים שנותנת הרשות מהווים תשתית הכרחית לכל מי שפועל בשוק ההון – כולל הבורסה".
 
חלוקת נטל מימון פעילות הרשות בין החברות לבין הקרנות להשקעות משותפות בנאמנות קיימת זה מספר עשורים ועד כה לא חל בנושא הזה שינוי חרף העובדה שבעשור האחרון היינו עדים לשינוי מבני בשוק ההון. השינוי מתבטא, בין השאר, בגידול משמעותי במספר החברות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה, במספר קרנות הנאמנות, בהיקף המסחר בבורסה, ברמת התחכום של המשקיע, בתיחכום הטכנולוגי של שיטות המסחר, במורכבות העסקות, בגידול משמעותי בסוגי המכשירים הפיננסים החדשים והמתוחכמים (אופציות, חוזים עתידיים וניירות ערך מסחריים) ובחקיקה מקיפה. שינויים אלו חייבו ומחייבים תכנון לטווח ארוך והערכות של רשות ניירות ערך בתחום החקיקה, בתחום התקינה החשבונאית, בתחום בקרת המסחר בבורסה, בתחום הפיקוח על פעילות קרנות הנאמנות ובתחום האכיפה האזרחית והפלילית. למרות ההתרחבות במגוון פעולותיה של הרשות, והשינוי בהערכות המחייב השקעות בהון אנושי איכותי, במחשוב, בתקשורת ובשיתופי פעולה עם רשויות אחרות בארץ ובעולם, מבנה מקורות המימון שלה לא השתנה מאז נקבע לראשונה.
 
הכלכלן הראשי של הרשות, פרופ' שמואל האוזר, הציג בפני ועדת הכספים את הצעת הרשות להטלת האגרה. האוזר הסביר כי פעילות הרשות להבטחת ניהול תקין והוגן של הבורסה בתל אביב מחייבת את הרשות להשקיע משאבים ניכרים בתשתית שתאפשר פיקוח על מסחר בניירות ערך שנעשה בטכנולוגיות חדישות, כולל באמצעות האינטרנט. פעילות זו חשובה במיוחד לאור חלקה של הרשות בפיקוח על המסחר בניירות ערך בבורסה ובאכיפה, העולה בהיקפו במידה ניכרת על המקובל ברבים משוקי ההון המפותחים בעולם.
 
על פי הצעת הרשות יתבסס שיעור האגרה שיוטל על הבורסה מבוסס על היקף המסחר, כפי שמפורט ברשימה הבאה.
 
"השאלה היא איך צריך לחלק נכון את עוגת המימון של הרשות", אמרה מירי כץ במהלך הדיון, "הרשות אינה מציעה להגדיל את סך העוגה אלא רק לחלק אותה אחרת. כל אחד מהגופים המעורבים במסחר בבורסה – קרנות, חברות, יועצים והבורסה עצמה – מקבל מאיתנו שירותי רגולציה ופיקוח. הם לא היו מסוגלים לפעול בכלל בשוק ההון אלמלא ביצענו אנו את הפעולות הללו. כשרמת התיחכום שלהם עולה, אנחנו צריכים להעלות גם את תיחכום הפיקוח".
 
כץ הוסיפה: "האלטרנטיבה היא שמימון תקציב הרשות ייפול על כתפי משלם המסים. אנחנו לא מעונינים בכך. אין לנו עניין בכך שאנשים שלא השקיעו מעולם אגורה בבורסה יממנו את הפיקוח עליה. זה לא סביר וזה לא הוגן".
 
פרופ' האוזר אמר כי מוסכם על כול הגורמים – כולל משרד האוצר – כי גוף הממומן אך ורק מאגרות, בעיקר בשוק תנודתי, חייב שייוותר בידיו עודף מסוים לשעת מצוקה. עם זאת, הוסיף "הרשות הגיעה לסיכום עם אגף התקציבים שבמידה והסכומים שהיא גובה יעברו תקרה מסוימת, תפחית הרשות את שיעור האגרות".

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים