כניסה

האכיפה המנהלית יוצאת לדרך
09/10/2011
השופטת בדימוס גב' ברכה אופיר וגב' אסתר דויטש מונו כיו"ר מותבי ועדת האכיפה המנהלית מדיניות ענישה מתונה בשנה הראשונה לאכיפה המנהלית - קנסות בגובה עד 50% מהסכומים המרביים הנקובים בחוק
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, הודיע היום על שתי החלטות הקשורות להשלמת התשתית לפעילות של אכיפה מנהלית ויישומה בפועל. הראשונה, החלטתו למנות כיושבי ראש מותבי ועדת האכיפה המנהלית את השופטת בדימוס גב' ברכה אופיר ואת גב' אסתר דויטש. השניה, הודעה על מדיניות ענישה מופחתת שתיישם רשות ניירות ערך בשנת האכיפה הראשונה של חוק האכיפה המנהלית, לפיה הרשות לא תבקש מוועדת האכיפה המנהלית להטיל יותר ממחצית גובה הקנסות המרביים הנקובים בחוק, אלא במקרים חריגים במיוחד.
 
כזכור, בחודש מאי השנה הודיע יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, על איתור שני יושבי ראש מותבים לוועדת האכיפה המנהלית שאינם נמנים עם סגל עובדי הרשות הנוכחי ויכהנו בתפקיד זה בלבד, ללא שהם נושאים בתפקיד נוסף ברשות.
 
כוונת מהלך זה הייתה ליצור חיץ ואי תלות בין תהליכי הבירור המנהלי וההעמדה לדין שתנקוט הרשות לבין ההליך המתקיים בפני ועדת האכיפה המנהלית וההכרעה בו המסורה לידי חברי הועדה.
 
בהתאם להחלטה זו הוקמה ועדת איתור ונערך בחודש ספטמבר תהליך איתור בתומו נבחרו גב' ברכה אופיר וגב' אסתר דויטש.
 
השופטת בדימוס ברכה אופיר כיהנה כשופטת בית המשפט המחוזי בת"א בין השנים 1995-2009, וכשופטת בית השלום בין השנים 1989-1995. טרום כהונתה כשופטת שמשה ברכה אופיר כפרקליטה בכירה בפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי) ואף סייעה לוועדת בייסקי שעסקה בבדיקת פרשת ויסות המניות הבנקאיות בשנות השמונים.
 
במהלך כהונתה בבית משפט השלום כתבה ברכה אופיר פסקי דין רבים המהווים את תשתית הפסיקה בדיני ניירות ערך. ביניהם פסק הדין בעניין רוזוב (גיבור סברינה), אשר עסק בעבירות השימוש במידע פנים וההנעה, פסק הדין בעניין טמפו, אשר עסק בעבירת המניפולציה, וכן פסקי הדין בעניין פריאל וקרן, אשר עסקו בנושא השימוש במידע פנים.
 
עו"ד אסתר דויטש מכהנת כחברת הנהלה, סמנכלי"ת בכירה ויועצת המשפטית ראשית של בנק דיסקונט החל משנת 2000. בתפקידה הקודם, בין השנים 1989-1999 שימשה דויטש כממונה על ענייני ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה). במהלך תפקידה בפרקליטות ניהלה דויטש תיקי ניירות ערך בבתי המשפט, וביניהם תיקי המניפולציה הגדולים בשנות התשעים, בעניין אילון צברי, בעניין שמואל ואקנין ובעניין טמפו הנזכר לעיל.
 
שני יושבי ראש המותבים יצטרפו לארבעה חברים נוספים שמונו על ידי שר המשפטים  ובכך הושלם הרכב וועדת האכיפה המנהלית. הועדה צפויה להתכנס בשבועות הקרובים כדי לקבוע את סדרי הדין לעבודתה ולאחר מכן תוכל רשות ניירות ערך לפתוח בבירורים מנהליים ובכך למעשה יצא ההליך המנהלי לדרכו.
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' האוזר, מברך על המינוי ורואה בו חלק מגישתו לאופן יישום האכיפה המנהלית תוך הפרדה מרבית בין פעולות הרשות ובין החלטות הוועדה. האוזר: "אנחנו ניישם את חוק האכיפה המנהלית בנחישות אך במידתיות, תוך הפעלת שיקול דעת זהיר, והתחשבות מרבית בזכות המפרים להליך הוגן. כחלק מגישתנו זו, ולאור העובדה שזה עתה אנו מתחילים ליישם את החוק החדש, בשנה הראשונה ליישום החוק תנקוט הרשות במדיניות ענישה מתונה. במסגרת ההליכים המנהליים שהרשות תגיש בשנה זו היא לא תבקש מן הוועדה המנהלית להטיל יותר ממחצית הקנסות המרביים הנקובים בחוק, בשל ההפרות, אלא במקרים חריגים במיוחד".
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים