כניסה

זוהר גושן: "האכיפה המנהלית אינה בית דין שדה. ההליך מאוזן והחששות מפניו מוגזמים. נעודד מערך אכיפה פנימית במטרה למנוע הפרות ולעודד אימוץ נורמות התנהגות גבוהות יותר"
22/03/2011
"השבוע מינה שר המשפטים את נציגי הציבור לוועדת האכיפה המנהלית. ממש בימים אלו תוקם וועדת האכיפה המנהלית וחוק האכיפה המנהלית ייכנס לתוקף", כך אמר היום יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' זוהר גושן, בפתיחת כנס של לשכת עורכי הדין בנושא אכיפה בשוק ההון, שנערך בתל אביב.
 
גושן הסביר כי תכלית האכיפה המנהלית היא לשפר את נורמות הניהול של כספי ציבור, להבטיח את אמינות המידע שיקבל הציבור על החברות המדווחות ולשפר את הממשל התאגידי בקרב כלל הגופים המפוקחים. "הסך הכולל של השגת כל היעדים הללו משמעותו, הגנה טובה יותר על ציבור המשקיעים", אמר.
 
תהליך החקיקה של האכיפה המנהלית ארך שלוש שנים, וכלל דיון ציבורי מעמיק שהוליד חוק מאוזן עם הסכמה רחבה. גושן ניתח את האיזונים והבלמים המובנים בתוך הליך האכיפה המנהלי. ההליך המנהלי הוא שקוף, אין בו אפשרות לעבור להליך פלילי, וועדת האכיפה מורכבת משני נציגי ציבור ואיש רשות אחד, למפר זכות טיעון וזכות ערעור על ההחלטה הסופית בפני בית המשפט הכלכלי. "הליך האכיפה המנהלית אינו בית דין שדה, והחששות מפניו מוגזמים", אמר גושן, " בירור מנהלי הוא הליך הרבה פחות פולשני מחקירה פלילית ותוצאותיו מוגבלות ומגודרות".
 
חלק מדברי גושן יוחד לנושא האכיפה הפנימית. מדובר במנגנון וולונטרי פנימי שמקים התאגיד לעצמו במטרה למנוע מראש ככל הניתן הפרה של החוק, ולהוות אמצעי להגנה למנכ"ל בהתמודדות עם האחריות הפיקוחית המוטלת על פי חוק האכיפה המנהלית. "תוכנית האכיפה הפנימית היא אסטרטגיה טובה לתאגיד לצורך הגנה עליו ועל נושאי המשרה בו מפני הפרות החוק", הסביר גושן, "תוכנית כזו קובעת  תהליכים מובנים בתאגיד לצורך עמידה בדרישות דיני ניירות ערך ואמצעי בקרה על תהליכים אלה . התכנית תורמת משמעותית להעלאת רף ההתנהגות בשוק ההון ולהטמעתן של נורמות אלה בקרב העובדים כלל השחקנים בשוק ההון. מלבד התועלת שיש ביישום תוכנית כזו כהגנה על  הדרג הניהולי, צעד זה יהווה שיקול משמעותי בהחלטה ביחס לפתיחת הליך מנהלי נגד התאגיד או להתקשרות בהסדר אכיפה עימו, וישוקלל גם בהמלצת הרשות לפרקליטות לגבי החלטה לסגור תיק פלילי ולהעבירו לטיפול מינהלי".
 
גושן שירטט חזון עתידי שבו תתקיים אכיפה יעילה בשוק ההון שתהיה מורכבת מארבעה נדבכים: אכיפה פלילית, שתיוחד לעבירות חמורות; אכיפה מנהלית; שתיוחד לעבירות חמורות פחות; אכיפה פרטית, שתתבצע באמצעות תביעות ייצוגיות ותביעות נגזרות; ואכיפה פנימית, שתושג באמצעות  מנגנוני הציות בתאגידים.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים