כניסה

עו"ד שוני אלבק פורש מתפקיד היועץ המשפטי של רשות ניירות ערך
11/05/2011
היועץ המשפטי של רשות ניירות ערך, עו"ד שמשון (שוני) אלבק, הודיע היום על פרישתו מהתפקיד לאחר שמילא אותו במשך למעלה מחמש שנים.
 
קודם הצטרפותו לרשות שימש אלבק במשך ארבע שנים כיועץ המשפטי של רשות איסור הלבנת הון במשך ארבע שנים. לפני כן ניהל משרד עורכי דין עצמאי בתל אביב שעסק במשפט מסחרי ובהופעות בתיקים אזרחיים ופליליים בבתי המשפט. לאלבק תואר שני במשפטים מאוניברסיטת תל אביב והוא משמש כמרצה מן החוץ באוניברסיטת תל אביב בקורס "אכיפה כלכלית" וכן מרצה מן החוץ לממשל תאגידי באוניברסיטה העברית.
 
במהלך עבודתו ברשות ניירות ערך הרחיב אלבק את תחומי הפעילות של הייעוץ המשפטי, והם כוללים כיום חקיקה, הסדרה, פיקוח, אכיפה והופעה בבתי משפט בתחומים בהם עוסקת הרשות (בין השאר, תאגידים ציבוריים, קרנות נאמנות, יועצי השקעות ומנהלי תיקים). אלבק הוביל את  החקיקה ברשות והיה ממונה גם על הממשק של הרשות עם הפרקליטות הפלילית, על ניהול המשפטים האזרחיים של הרשות, על מימון תובענות ייצוגיות ועוד.
 
בנוסף, שימש אלבק כנציג הרשות בפורומים שונים ומול רגולטורים עמיתים ורשויות שונות, ובכלל זה ועדת הכספים של הכנסת, משרד המשפטים, פרקליטות המדינה, רשות המסים, הפיקוח על הבנקים, אגף שוק ההון ורשות ההגבלים העסקיים. במקביל, בשנתיים האחרונות שימש אלבק כיו"ר הוועדה לעיצום כספי של רשות ני"ע בתחום איסור הלבנת הון.
 
בין היתר היה אלבק שותף מרכזי לרפורמות שקידמה הרשות בתחומי החיתום, הממשל תאגידי, סמכויות האכיפה הפלילית, הפיקוח על זירות המסחר, האכיפה המנהלית ובית המשפט הכלכלי. בנוסף, היה מעורב בפרויקטים מרכזיים בתחום ההסדרה, דוגמת בחינת מהימנות כתנאי למתן היתרי שליטה וניהול, הסדרי שכר בכירים, הסדרי הבראה של תאגידים, עסקאות עם בעלי שליטה, ניגודי עניינים של מנהליים האחראים על כספי ציבור, הסדרה ופיקוח על שומרי סף (סוכנויות דירוג, עורכי דין, רואי חשבון ועוד), ביקורות בגופים המפוקחים, עיצוב הסדרי אכיפה משלימים ותובענות ייצוגיות.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים