כניסה

יו"ר רשות ניירות ערך מינה את השופט בדימוס יהושע גרוס ליו"ר מותב ועדת אכיפה מנהלית
27/11/2011
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, קיבל את החלטת ועדת האיתור למנות את השופט בדימוס יהושע גרוס ליו"ר מותב ועדת אכיפה מנהלית, לצידה של השופטת בדימוס גב' ברכה אופיר, שמונתה בספטמבר האחרון.
 
כזכור, בחודש מאי השנה הודיע יו"ר רשות ניירות ערך, על איתור שני יושבי ראש מותבים לוועדת האכיפה המנהלית שאינם נמנים עם סגל עובדי הרשות הנוכחי ויכהנו בתפקיד זה בלבד, ללא שהם נושאים בתפקיד נוסף ברשות.
 
כוונת מהלך זה הייתה ליצור חיץ ואי תלות בין תהליכי הבירור המנהלי וההעמדה לדין שתנקוט הרשות לבין ההליך המתקיים בפני ועדת האכיפה המנהלית וההכרעה בו המסורה לידי חברי הועדה.
 
השופט בדימוס יהושע גרוס כיהן כשופט בית המשפט המחוזי בתל אביב בין השנים 1980-1993, וכשופט בית משפט השלום בין השנים 1975-1979. בין 1993-2000 כיהן כאב בית הדין בהרכב ערעורים (אזרחיים ופליליים) ובין השנים 2000-2007 כיהן כסגן נשיא בית המשפט. בנוסף, עמד בראשות מספר ועדות בהן ועדת אימוצים וועדת ערר לפי חוק השבת נכסי נספי שואה.
 
שני יושבי ראש המותבים יצטרפו לארבעה חברים נוספים שמונו על ידי שר המשפטים ובכך הושלם הרכב וועדת האכיפה המנהלית. הועדה גם השלימה בעת האחרונה דיונים על סדרי הדין שלה. עם פרסום סדרי הדין באתר רשות ניירות ערך תוכל הרשות לערוך בירורים מנהליים והועדה תוכל להתכנס בתום 30 יום ממועד פרסום סדרי הדין ולדון בתיקים מנהליים.
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אמר כי הוא רואה במינוי חלק מגישתו לאופן יישום האכיפה המנהלית תוך הפרדה מרבית בין פעולות הרשות ובין החלטות הוועדה. "אנו ניישם את חוק האכיפה המנהלית בנחישות אך במידתיות, תוך הפעלת שיקול דעת זהיר, והתחשבות מרבית בזכות המפרים להליך הוגן". עוד אמר כי "כחלק מגישתנו זו, ולאור העובדה שזה עתה אנו מתחילים ליישם את החוק החדש, בשנה הראשונה ליישום החוק תנקוט הרשות במדיניות ענישה מתונה. במסגרת ההליכים המנהליים שתגיש הרשות בשנה זו היא לא תבקש מן הוועדה המנהלית להטיל יותר ממחצית הקנסות המרביים הנקובים בחוק, בשל ההפרות, אלא במקרים חריגים במיוחד".
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים