כניסה

רשות ני"ע מצפה גם מחברות החזקה שאינן בקשיי תזרים לפרסם דו"ח תזרים מזומנים חזוי לשנה הקרובה
17/08/2011
רשות ניירות ערך מצפה מחברות החזקה המחזיקות בתאגידים נסחרים ואשר להן אג"ח בציבור בהיקפים משמעותיים (מאות מיליוני שקלים), כי גם אם אינן מצויות בקשיים תזרימיים, הן יפרסמו במסגרת הסברי הדירקטוריון בדיווח החצי שנתי (או בדוח מיידי עד סוף אוגוסט), אגב ניתוח של מצב הנזילות הקיים גם פירוט של המקורות והשימושים לשנים עשר החודשים הקרובים במתכונת דוח תזרים מזומנים חזוי.
 
זאת, לאור התמורות האחרונות בשוק ההון והתנודות החדות במחירי ניירות ערך ועל מנת לצמצם את חוסר הוודאות השורר בשוק ביחס למצבן של חברות החזקה שלהן התחייבויות משמעותיות כלפי נושים מהציבור, ובמטרה לחזק את אמון הציבור בשוק ההון. ​
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים