כניסה

עו"ד מוטי ימין מונה כיועץ בכיר ליו"ר רשות ניירות ערך
15/05/2011
עו"ד מוטי ימין (38), המכהן כיום כמשנה למנהלת מחלקת התאגידים ברשות ניירות ערך, מונה היום כיועץ בכיר ליו"ר הרשות, פרופ' שמואל  האוזר. ימין יחליף את עו"ד יעל אלמוג, ששימשה כיועצת בכירה לפרופ' זוהר גושן, והודיעה ליו"ר הרשות על רצונה לפרוש מתפקיד זה. אלמוג תמשיך לכהן כמנהלת המחלקה הבינלאומית ברשות.
 
ימין עובד ברשות החל משנת 2000. בתפקידו הנוכחי הוא אחראי לניהול הפעילות השוטפת של מחלקת תאגידים (ביקורות, בדיקת דוחות כספיים, תשקיפים, עסקאות עם בעלי שליטה, הצעות רכש וכן הלאה). הוא מילא תפקיד פעיל בגיבוש דרישות הגילוי של הרשות ביחס לשכר בכירים, וביחס לדיווחי בעלי עניין על החזקותיהם. הוא שותף לניסוח עקרונות המימשל התאגידי בחברות האג"ח כפי שנקבעו בהצעה לתיקון חוק החברות (תיקון מס' 15), ואף היה אחראי על תשתית החקיקה למערכת מגנ"א. ימין חבר בצוות לקידום האיגוח בישראל (יחד עם נציגי בנק ישראל, משרד המשפטים, רשות המסים ואגף שוק ההון), כיהן בעבר כמשקיף מטעם הרשות בדירקטוריון הבורסה, מייצג את הרשות בוועדות הכנסת בנוגע לחוק החברות וחוק ניירות ערך ושימש כאחד מנציגי הרשות בדיוני הועדה לממשל תאגידי ב-OECD.
 
ימין הוא בעל תואר ראשון במשפטים וכן בעל תואר שני במשפטים (בהצטיינות) ותואר שני במינהל עסקים (התמחות במימון) (בהצטיינות), כולם מהאוניברסיטה העברית. בשנת 2006 פרסם (יחד עם עו"ד אמיר וסרמן) את הספר "תאגידים בניירות ערך", הסוקר את הרגולציה החלה על תאגידים המציעים את ניירות הערך שלהם לציבור ומנתח אותה.
 
במקביל לתפקידו החדש, ימשיך ימין לכהן בשלב זה גם בתפקידו הנוכחי כמשנה למנהלת מחלקת התאגידים.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים