כניסה

רשות ניירות ערך תעודד חברות ציבוריות לקיים שיחות ועידה פתוחות עם המשקיעים
‏01 יוני 2014
‏ג' סיון תשע"ד
 
הודעה לעיתונות
 
רשות ניירות ערך תעודד חברות ציבוריות לקיים
שיחות ועידה פתוחות עם המשקיעים

 

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "שיחות הוועידה יתרמו לחיזוק הקשר בין המשקיעים לחברות, יגבירו את השקיפות ויחזקו את אמון המשקיעים בחברות בהן השקיעו"


רשות ניירות ערך תעודד את החברות הציבוריות לקיים שיחות ועידה פתוחות עם ציבור המשקיעים לטובת מתן הסברים על דוחות כספיים.


 שיחת ועידה היא פלטפורמה היוצרת ערוץ תקשורת בין החברה לבין כלל הגורמים השונים בשוק ההון, במסגרתה מציגים נציגי החברה מידע פיננסי ועסקי אודות פעילות החברה לקבוצה בלתי מוגבלת של מאזינים אשר רשאים להצטרף לשיחה. בין המאזינים משקיעים, חברות דירוג, מלווים, אנליסטים, עיתונאים ועוד. שיחות ועידה הינן כלי נפוץ ומקובל בעולם לשימור הקשר בין החברות לבין ציבור המשקיעים בהן, ונעשה בו שימוש מועט יחסית בישראל, בעיקר בקרב החברות הדואליות.

הרשות תעודד חברות ציבוריות נוספות לעשות שימוש במודל זה ומציעה כללים מנחים לנוחות החברות בעמדת סגל שפורסמה היום להערות הציבור. בין היתר מוצע כי חברה המעוניינת לקיים שיחת ועידה, תעדכן על מועד ועצם קיומה בעת פרסום דוח, תפתח אותה לציבור הרחב ותתעד את השיחה לטובת ציבור המשקיעים שלא האזינו לה וירצו להתעדכן בדיעבד. הרשות מזכירה שאין להציג מידע מהותי שטרם פורסם לציבור בשיחות אלה.

כלי זה יאפשר זרימת מידע טובה ושוויונית לציבור המשקיעים ולשחקנים השונים בשוק ההון לצד הפחתת הסיכון לגילוי מידע סלקטיבי, ובכך יתרום לשכלול שוק ההון ויעילותו, לגידול בהיקפי המסחר ולהגברת האמון בשוק ההון.

ניתן לקרוא את עמדת הסגל המלאה באתר הרשות, בכתובת:


http://www.isa.gov.il/Corporations/Legislation/Paper/Pages/default.aspx


 


תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות