כניסה

חברי ועדת האכיפה המנהלית
יושבי ראש מותב:

  •     השופטת (בדימ') ברכה אופיר-תום
  •     השופט (בדימ') זאב המר

  •  
שני חברים בעלי מומחיות בתחום שוק ההון:

  •     ד"ר מאיר סוקולר
  •     עו"ד שלי אודוין אהרוני
  •  
שני חברים משפטנים בעלי מומחיות בדיני ניירות ערך ובדיני חברות:

  •     עו"ד רוני טלמור
  •     ד"ר לאה פסרמן-יוזיפוב, עו"ד
תגיות:

פניות ותלונות לרשות