כניסה

אלטשולר – שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ, דרישה מיום 2 בינואר 2008
סכום הקנס שנדרש: 38,700 ₪
 
סעיפי ההפרה: סעיף 114(א)(6) לחוק - כלל בפרסום פרט מטעה אודות הקרן.
 
העובדות המהוות עילה להטלת הקנס: בימים 28 – 29 במרץ 2007, פרסם מנהל הקרן בשני עיתונים מודעות בהן צוין, כי ביום 4 באפריל 2007 יפורסם תשקיף קרן שבניהולו, בו מוצעות יחידות הקרן לציבור, בעוד שפרסום התשקיף כאמור באתר ההפצה של הרשות נעשה רק ביום 11 באפריל 2007. אשר על כן, מודעות אלו כללו פרט מטעה.
 
פועל יוצא של הנסיבות שתוארו לעיל הוא כי החל מיום 4 באפריל 2007 ועד יום 11 באפריל 2007, הוצעו יחידות לציבור וזאת מבלי שפורסם תשקיף הקרן באתר ההפצה של הרשות, כנדרש. 
 
תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים