כניסה

גאון ניהול קרנות נאמנות בע"מ, דרישת קנס מיום 20 ביולי 2008
סכום הקנס שנדרש: 38,700 ₪
 
סעיפי ההפרה:

1. סעיף 114(א)(6) לחוק – כלל בפרסום פרט מטעה.

2. סעיף 114(ב)(16)(א) – פרסם מידע ביחס לקרן ללא אישור הנאמן, בניגוד להוראות סעיף 73(א) לחוק.

העובדות המהוות עילה להטלת הקנס: ביום 9 במרץ 2008, התפרסמו באתר האינטרנט של חברת "רוביקון סי אמ שוקי הון בע"מ" (להלן – רוביקון), המספקת שירותי ניהול השקעות עבור קרן שבניהולו של מנהל הקרן, פרטים מטעים אודות הקרן, בכללם שמה ומדיניות ההשקעות שלה, תוך הבלטת שמה של רוביקון וללא ציון זהותו של מנהל הקרן, באופן העלול ליצור מצג מטעה כאילו רוביקון היא מנהל הקרן, וזאת בניגוד לסעיף 73(ב)(2) לחוק. כמו כן, לא קיבל הפרסום את אישור הנאמן, כנדרש בסעיף 73(א) לחוק.

הערות: 

סכום הקנס בשל ההפרות עמד על סך של 116,100 ₪.

לאור העובדה כי הכשל הטכני הוא הסיבה היחידה לשתי ההפרות,  החליטה הרשות לפטור את מנהל הקרן מהקנס המוטל על הפרה לפי סעיף 114(ב)(16)(א), בגין פרסום מידע ביחס לקרן ללא אישור הנאמן, ולדרוש ממנו קנס אחד בלבד בסך 38,700 ₪, על פי סעיף 114(א)(6) לחוק, בגין הכללת פרט מטעה בפרסום.

 

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים