כניסה

גילוי בדבר אופן הצגת שם תעודת סל
סטטוס: בתוקף. הרשות פועלת להארכת תוקף ההנחיה בשנה נוספת. מצ"ב נוסח טיוטת הנחיה מעודכנת להערות ציבור עד תאריך 2 במרץ 2014.

 
לפתיחת ההנחיה המקורית טרם התיקון מיום 13.11.2012, לחץ כאן                  

לפתיחת נוסח מתוקן מיום 17.2.2013, לחץ כאן

לפתיחת טיוטת נוסח הנחיה, ללא סימון שינויים, להערות ציבור עד לתאריך 2.3.2014, לחץ כאן

לפתיחת טיוטת נוסח הנחיה, בסימון שינויים, להערות ציבור עד לתאריך 2.3.2014, לחץ כאן

 

 

תגיות:
הנחייה הנחיית גילוי הנחיית שם

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים