כניסה

תלונות בעניין יועצים משווקים ומנהלי תיקים

במסגרת טיפול בתלונה המוגשת לרשות ניירות ערך תבדוק הרשות האם בוצעה הפרה של חוק ייעוץ השקעות,
שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995, ככלל - רשות ניירות ערך אינה נוקטת עמדה בעניין
השבת כספים למתלונן.
הרשות תטפל בתלונה רק לאחר מיצוי ההליך של פניית הלקוח לבעל הרישיון בעניין נשוא התלונה.
הרשות לא תטפל בפנייה שתוגש בחוסר תום לב או בפנייה הכוללת בתוכה מידע מטעה/שקרי.
לצורך טיפול בתלונה ייתכן והיא תועבר לידיעת נשוא התלונה.
בנושאים המסומנים ב- # ניתן לשייך קובץ.
שיוך קבצים לפנייה, ניתן לעשות לאחר לחיצה על "שלח" וקבלת אישור על יצירת הפנייה.
בנוסף, ניתן לשלוח קבצים לפקס שמספרו: 02-6597565 או לכתובת: רשות ניירות ערך, רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 9546434 עבור ראש תחום תלונות הציבור.        


פנייה אנונימית תיבדק אך לא תיענה. לפנייה אנונימית
לחץ כאן
יש למלא את שדות החובה המסומנים ב-*
יש להזין תאריך מועד פנייה אחרון
יש לציין האם התקבלה תשובה סופית של החברה
*האם פנית באופן רשמי לחברה?
באם אינך יכול לפנות לחברה, פרט

בנוסף, ניתן למסור מידע באמצעות הדואר / פקס לידי:
מנהל מחלקת חקירות ומודיעין
רשות ניירות ערך 
רחוב מונטיפיורי 35, תל אביב 6520104
פקס - 03-5601041

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים