כניסה

Innovation Hub

הרשות הקימה Innovation Hub רגולטורי לתחום הפינטק על מנת לקדם את השיח ולייצר שפה משותפת בין הרשות לגורמים הרלוונטיים העוסקים בתחום.

ה- Innovation Hub מציע סיוע לחברות ויזמי פינטק בהכרת המסגרת הרגולטורית הרלבנטית בליווי  סגל הרשות.

מסמך פנייה זה הינו כלי שנועד לעזור לנו להתחיל את התהליך וגובש במטרה להיות קל ומהיר למילוי.

אנו מקווים שלא תראה בו מחסום לבקשת סיוע. שליחת הבקשה תהווה תחילת דיאלוג שיעזור לנו להבין את היוזמה שלך ואת סוג הסיוע המתאים לך.

אין חובה למלא את הטופס במלואו ומידע נוסף יכול להינתן בעל פה או בהמשך התהליך.

אם בידך מסמך או מצגת המתארים את היוזמה ומספקים מידע נוסף על המידע המפורט בטופס להלן,

נשמח שתשלח אותו לצד טופס הפנייה על מנת שנוכל להבין טוב יותר את היוזמה.

לאחר מילוי הטופס אנא שלח אותו לכתובת הדוא"ל  fintech@isa.gov.il.

מידע על הפונה
*שם מלא (כולל שמות השותפים אם רלוונטי)
שם העסק
מדינת ההתאגדות
טלפונים ליצירת קשר
כתובת דוא"ל ליצירת קשר
כתובת אתר האינטרנט של העסק
האם אתה גורם מפוקח על ידי הרשות? אם כן, אנא פרט
האם למיטב ידיעתך, נעשתה פנייה בעבר לרשות בעניין היוזמה? אם כן, ציין מתי ולאיזו מחלקה.
מידע על היוזמה
מטרת התיאור היא לעזור לנו להבין את היוזמה שלך ואת המודל העסקי. נשמח אם תרחיב את התיאור בתשובות לשאלות שלהלן, השאלות הן מכווינות והמשך התהליך לא מותנה בתשובה עליהן. ניתן להשלים את תיאור היוזמה בהמשך הדיאלוג:
 • מיהם לקוחות היעד של המוצר/שירות (לדוגמא: לקוחות כשירים, לקוחות קמעונאיים, חברות
 • בעלות רישיון).
 • איזה יתרון מעניק המוצר ללקוחות?
 • מהם הסיכונים הכרוכים במוצר?
 • מהו המוצר ו/או השירות שיוצע ללקוחות?
 • איך, מתי ומי ישלם על השירות שיוצע ללקוחות? מהו המודל העסקי?
 • ככל שרלוונטי, עסקים אחרים שיהיו מעורבים ביוזמה.
 • באיזה שלב נמצאת כרגע היוזמה ומתי תאריך ההשקה הצפוי בישראל? (או זיקה אחרת לישראל)
 • האם על המוצר או השירות חלה גם רגולציה של רגולטור אחר?
 • האם המוצר או השירות משווק כרגע במדינה זרה או מורשה על ידי רשות רגולטורית בעולם?
 • האם היוזמה מלווה בייעוץ משפטי?
תאר בקצרה את היוזמה:
מידע רלוונטי נוסף:
סוגיות רגולטוריות
ככל שעשית בדיקה בנושא, נשמח אם תציין:
 • כיצד אתה חושב שהחוק או המסגרת הרגולטורית יחולו על היוזמה.
 • הבעיות הרגולטוריות, הידועות לך, שמצריכות פתרון.
איזה סוג סיוע אתה מבקש מה- Innovation Hub? אם אתה זקוק לסיוע במסגרת זמנים מסוימת, אנא ציין זאת.
אנא פרט:
לתשומת לבכם : אם ברצונכם לשייך קבצים לפנייה, תוכלו לעשות כן לאחר לחיצה על "שלח" וקבלת אישור על יצירת הפנייה

תיאור התהליך לאחר קבלת הפניה הראשונית:

שלב ראשון- לאחר קבלת טופס הפנייה, אנו ניצור קשר על מנת לאשר את קבלת הבקשה ולהעמיק בפרטיה.

ייתכן שבעקבות השיחה יועבר הטיפול בפניה למחלקה הרלוונטית בתוך הרשות להמשך טיפול.

שלב שני- אם יוחלט שהיוזמה מתאימה ל- Innovation Hub, תקבע בפגישה בהשתתפות

הגורמים הרלבנטים. בפגישה נשמח להבין לעומק את המיזם ואת הסיוע הנדרש מהצוות.

שלב שלישי- בשלב זה יתקיים דו שיח בין צוות מהרשות לנציגים מהחברה על היוזמה.

ובין היתר נוכל להעניק ליווי לא פורמלי בנושא הרגולציה של דיני ניירות ערך והדרך בה היא חלה על המיזם.

התהליך אינו פורמלי ואינו תחליף לייעוץ משפטי. הרשות לא תוכל לספק סיוע כלכלי או הדרכה בנושא רגולציה שלא בתחום אחריותה.

קבלת סיוע אינה מבטיחה עמידה ברגולציה הישראלית.

אם ברצון החברה לקבל עמדה פורמלית מהרשות היא תידרש להגיש בקשה נפרדת לפרה רולינג.

מטרת התהליך היא לקדם את שיתוף הפעולה בין הרשות לגופים העוסקים בתחום הפינטק

ומתוך כך להפרות את התחום ולתת סיוע וליווי לחברות לפעול בתחום.