כניסה

מידע לשעת חירום
רשות ניירות ערך נערכת לתרחישים השונים לשעת חירום, בתיאום עם המוסדות והארגונים הרלוונטיים לפעילותה ותוך השקעת זמן ומשאבים לשמירת מוכנותה לשעת חירום.

במסגרת זו מבצעת הרשות בחינה יסודית ושוטפת של הערכותה הנדרשת לשעת חירום תוך התאמת הנהלים הקיימים לשינויים העיתיים במשק הישראלי וליעדי השירות הנדרשים בשוק ההון ובשווקים הבינלאומיים.
 
טלפון התקשרות לרשות ניירות ערך בשעת חירום: מר זוהר עובדיה - 02-6556400
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים