כניסה

חברי המליאה
מליאת הרשות מתכנסת, בדרך כלל, פעם בחודש. הרשות פועלת גם באמצעות ועדות. הוועדות הקבועות של הרשות הן: ועדות מליאת הרשות: ועדת פיקוח והסדרה; ועדת קנסות ועיצומים; ועדה לענייני גילוי ודיווח; ועדה לענייני השוק המשני. ועדות ניהול רשות: ועדת ביקורת; ועדת כספים.

ענת גואטה

 

רו"ח, עו"ד האני חאג' יחיא

 

עו"ד פנינה גיא

 

מר מיקי קהן

 

עו"ד שלומית ברנע-פרגו

 

פרופ' אילנית גביוס

 

ד"ר ניצן שילון

 

עו"ד ברוך לוברט

 

רו"ח תמים סעד

 

ד"ר קירה רדינסקי

 

עו"ד אורי גרינברגר

 
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים