כניסה

מהי מגנא?
מגנא היא מערכת מידע לקליטתם והפצתם דרך רשת האינטרנט, של מכלול הדיווחים הנדרשים מגופים הכפופים לפיקוחה של הרשות: תאגידים, מנהלי קרנות נאמנות, נאמנים, חברות יועצי השקעות, חברות לניהול תיקים וחתמים.
 
מגנא (מערכת גילוי נאות אלקטרונית) היא מערכת מידע לקליטתם והפצתם, דרך רשת האינטרנט, של מכלול הדיווחים הנדרשים מחברות הכפופות לפיקוחה של הרשות: חברות ציבוריות, חברות לניהול קרנות נאמנות, נאמנים, חתמים, חברות ייעוץ השקעות וחברות מנהלי תיקים. הפרוייקט רותם את תחום התקשורת האלקטרונית והאינטרנט לשירותו של ציבור המשקיעים והגופים הכפופים לפיקוח הרשות, זאת באמצעות העמדת המידע באתר אינטרנט באופן מיידי ושוויוני לרשות ציבור המשקיעים, תוך השגת חסכון כספי משמעותי לחברות המדווחות עקב ביטול חובת ההפצה הרחבה של עותקים מנייר וההוצאות הכרוכות בכך. כמו כן תסייע המערכת להגברת יעילות הפיקוח על מהימנות המידע ותיתן כלים חדשים לציבור המשקיעים לבצוע ניתוחים אנליטיים.
 
מגנא כוללת טיפול בכל סוגי הדיווחים של תאגידים מדווחים, ובהם תשקיפים, דוחות שנתיים, דוחות רבעוניים,
דוחות מיידיים, דוחות על שינוי באחזקות בעלי עניין, מפרטי הצעות רכש, דוחות ניגודי עניינים ודוחות הקצאות פרטיות, וכן בכל הדיווחים של תאגידים ברישום כפול. כמו כן תכיל המערכת תשקיפים, דוחות מיידיים ודוחות חודשיים של קרנות נאמנות, ודיווחים של חברות חיתום, חברות לניהול תיקים וחברות לייעוץ השקעות.
 
מגנא מאפשרת למדווחים להעביר לרשות את דיווחיהם באמצעות אתר אינטרנט - "אתר הדיווח", ולציבור הרחב לאחזר דיווחים אלו דרך אתר אינטרנט נפרד ("אתר ההפצה") ולערוך בהם חיפושים. הדיווחים שמועברים דרך המגנא כוללים תשקיפים, דוחות כספיים, דיווחים מיידיים, טיוטות למינהן, דיווחי בעלי עניין ועוד. לכל אחד מהדיווחים קיים טופס מובנה שבאמצעותו מתבצע הדיווח.
 
היעד המרכזי של המגנא הוא שיפור אמון המשקיעים וקרובם להשקעות בשוק ההון.
 
המערכת מוגנת באמצעי אבטחת המידע המתקדמים ביותר מבחינה טכנולוגית ועושה שימוש, לראשונה בארץ, בחתימה אלקטרונית ברמה הגבוהה ביותר כפי שמוגדר בחוק חתימה אלקטרונית.
 
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים