כניסה

שאלות ותשובות בנוגע למילוי טפסי דוחות כספיים
שאלות ותשובות שהצטברו ברשות במהלך העבודה על הקמת המגנא
 
במהלך העבודה על הקמת המגנא הצטברו ברשות לא מעט שאלות בנוגע לאופן בו יש למלא נתונים מסוימים בטפסי הדיווח. את הנוסח המלא של השאלות, ואת התשובות עליהן, ניתן להוריד כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים