כניסה

מחלקת מערכות מידע

תפקידיה של המחלקה כוללים פיתוח ותחזוקה של מערכות מידע, תשתיות מחשוב ותקשורת עבור הרשות, לצורך ביצוע תפקידי מנהליה ועובדיה, ולפי תוכניות העבודה השנתיות המאושרות. המחלקה שותפה בקביעת אסטרטגית המחשוב של הרשות ומבצעת אותה. בחלק מהמקרים המחלקה פועלת על פי פנייה של המחלקות האחרות, ובחלק מהמקרים, מתוך היכרות עם כל שאר המחלקות. המחלקה היא זו המזהה את הצרכים ויוזמת פרויקטים המיועדים לענות על צרכים אלו ולתת להם מענה מחשובי.

המחלקה אחראית לפיתוח ולתחזוקה של מערכות המחשוב הבאות: מערכת הארכיון הממוחשב, הדואר האלקטרוני, ניהול משימות, יומנים ופנקסי כתובות ; אתר האינטרנט של הרשות ; מערכת מידע לניהול חקירות ("אגאתה"), המשמשת את מחלקות האכיפה; מערכת הדיווחים האלקטרוניים ("מגנא"), המשמשת את כלל המדווחים בשוק ההון, את הציבור הרחב ואת עובדי הרשות ; המערכת התפעולית, הכוללת את מירב המידע בנושאים השונים המטופלים על ידי הרשות - נתונים על תאגידים, קרנות נאמנות, יועצי השקעות ומנהלי תיקים, נתוני מסחר, פיקוח על המסחר ואיתור חריגים (תוך פיתוח ממשק לקליטת מידע מהבורסה), נתונים המשמשים מחקר כלכלי ונתוני הנהלת חשבונות; ERP לחשבות; מערכות נוספות יעודיות.

תחום נוסף המטופל על ידי המחלקה הוא תשתיות ותוכנות תשתית: רכישת מחשבים אישיים ותחזוקתם ותוכנות מדף רלוונטיות, רכישת שרתים ותחזוקתם, רשת התקשורת הפנימית וקווי התקשורת החיצוניים, כולל קווים לספקי אינטרנט וקו המקשר את המשרדים בירושלים ובתל אביב, ומאפשר שיתוף מידע מלא בכל המערכות בין המשרדים באתרים השונים ; אבטחת מידע של כל המערכות, תקשורת טלפוניה, קווי הטלפון ומרכזיות ; תפעול ומתן שירות למדפסות, אספקה והתקנה של ציוד מתכלה מכל הסוגים, ועוד.

המחלקה כוללת שישה עובדי רשות, כאשר חלק מהפעילויות נעשות באמצעות מיקור חוץ  (outsourcing).

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים