כניסה

מחלקת מחקר, פיתוח וייעוץ כלכלי אסטרטגי

 תפקיד מחלקת מחקר, פיתוח וייעוץ כלכלי אסטרטגי (להלן: "המחלקה הכלכלית") הינו לתת ייעוץ כלכלי ליו"ר הרשות ולמחלקות השונות ברשות במגוון רחב של נושאים בעלי אופי כלכלי.

המחלקה עוסקת בפיתוח ואחזקה של מאגרי נתונים ומדדים ממוחשבים, לצורך מעקב שוטף אחר שוק ההון והתפתחויות כלכליות בישראל ובעולם, ובחינת ההשלכות של החלטות ואירועים נקודתיים הנוגעים לעבודת הרשות או לשוק ההון. כמו כן, המחלקה אחראית על פיתוחן של מערכות תומכות החלטה אחרות.

ייעוץ כלכלי

המחלקה מעניקה ייעוץ כלכלי וסיוע למחלקות הרשות בנושאים הקשורים להסדרת המסחר בשווקים והתנהלותם. בין הנושאים שבהם היא פועלת: בניית מודלים למיפוי וניהול סיכונים סיסטמיים; בחינת היתכנות של הסדרה חדשה; בדיקת השלכות של ביטול ההסדרה הקיימת; מתן חוות דעת בחקירות הרשות. כמו כן, המחלקה הכלכלית נוטלת חלק בעדכון מידע עבור ארגונים בינלאומיים.

המחלקה הכלכלית מובילה שני צוותי עבודה: צוות שוק ההון וצוות הרשות לניהול סיכונים סיסטמיים. כמו כן, היא משתתפת בצוותי עבודה בנושאים שונים ברשות ומטעם הרשות, למשל: בוועדה לשכלול המסחר וקידום הנזילות בבורסה, בוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח, בפורום שוק ההון, בצוות הרשות לניהול סיכונים סיסטמיים וצוות הרשות בנושא מסחר בתדירות גבוהה.

ייעוץ אסטרטגי

מלבד הייעוץ הכלכלי, הניסיון המחקרי של עובדי המחלקה מאפשר למחלקה לספק ייעוץ אסטרטגי ליו"ר רשות ניירות ערך ולמחלקות הרשות. המחלקה מנתחת נתונים ומידע כלכלי, עוקבת אחר שוקי הון בעולם, אחר שינויים בהסדרה ואחר התפתחויות כלכליות בפרט. ניתוח זה משמש בסיס לקבלת החלטות אסטרטגיות ברשות ולקביעת מדיניות בכל הקשור למפת הדרכים של הרשות וליעילות ההסדרה. המחלקה מספקת ערך מוסף בזכות הראייה המערכתית של תחומי ההסדרה שעליהם אמונה רשות ניירות ערך, ובחינתם באמצעות מתודולוגיות מקובלות בעולם המימון.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים