כניסה

המזכיר הכללי
המזכיר הכללי, אחראי לתפעולה השוטף של הרשות.
 
המזכ"ל מבצע מעקב אחר יישום המדיניות שקבע יו"ר הרשות בתחומי פעילותיה השונים ולאינטגרציה ותיאום של עבודת המחלקות השונות בה.
 
מזכ"ל הרשות משמש כמנהל מחלקת ארגון כספים ומשאבי אנוש. מתוקף תפקידו זה, תחומי אחריותו המרכזיים הם כדלקמן:
 
ניהול תחום הכספים והחשבות ברשות לרבות הדיווח הכספי של הרשות, ניהול כספיה, ניהול מערך גביית האגרות, בניית הצעת התקציב השנתי, טיפול בהליכי אישור התקציב מול משרד האוצר וועדת הכספים של הכנסת  ופיקוח על ביצועו;
 
ניהול מערך משאבי האנוש ברשות לרבות תקני כ"א ואיושם, שכר, הסכמי ותנאי עבודה, מסלולי קידום של העובדים, הדרכות מקצועיות ורווחת העובדים.
 
ניהול תחום הרכש וההתקשרויות המקצועיות והתפעוליות ועריכת מכרזיה של הרשות;


כמו-כן, מופקד המזכ"ל על ניהול המשאבים חומריים (בינוי, משק, רכב), ותחום הביטחון והבטיחות.

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים