כניסה

ארגון IOSCO

הארגון הבינלאומי של רשויות ניירות ערך  IOSCO ("יוסקו"), הוא הפורום הבכיר ביותר לשיתוף פעולה בינלאומי בין רשויות ניירות ערך. נמנים עליו כ-200 חברים מכ-100 מדינות בעולם. הארגון פועל לקביעת מדיניות וכללים בינלאומיים אחידים המאומצים על ידי הרשויות החברות בו.

עקרונות יוסקו זכו להכרה בינלאומית כאמות המידה המובילות בניתוחים ובהערכות פיננסיות של גופים בינלאומיים, כגון דוחות קרן המטבע העולמית וכן כבסיס לחקיקה פיננסית. בארגון חברות בעיקר רשויות פיננסיות רגולטוריות ובורסות לניירות ערך, והוא הקובע את סדר היום בקרב רגולטורים בעולם הפיננסי.

בשנת 2012 החליט הארגון, להחיל מהפך דרמטי במבנה הארגוני, לראשונה מאז הקמתו. במסגרת השינוי יתאחדו שתי ועדות קודמות (Technical Committee ו- Executive Committee) לכדי ועדה עליונה אחת (IOSCO Board) שלמעשה תהיה הועדה החשובה שתכוון את הארגון. בין השנים 2012-2014 תפעל מועצת מעבר זמנית שתנהל את הארגון, עד להקמתו של ה- Board  הקבוע בשנת 2014.

רשות ניירות ערך פועלת בפורומים הבאים במסגרת הארגון: 

הכנס השנתי של ארגון יוסקו - כנס זה נחשב לאחד האירועים המשמעותיים והיוקרתיים ביותר בעולם הכלכלי הרגולטורי הגלובלי. בשנת 2013 התמקדו הדיונים בכנס – שנערך בלוכסמבורג -  בין היתר במבנה החברות בארגון וקבלת חברים חדשים, זכויות ההצבעה וחברות בפורומים, שיתופי פעולה בין המדינות, פרשנויות להסכם יוסק"ו והמגמה להרחבת ההסכם, תקני חשבונאות והקשר עם ארגון התקינה הבינלאומי (IASB and IFRS foundation) .

השנה השתתפו בכנס מטעם הרשות, יו"ר הרשות, היועצת הבכירה ליו"ר ונציגת המחלקה הבינלאומית. בין היתר, התקיימו במהלך ימי הכנס פגישות עבודה ושיתוף פעולה עם רגולטורים עמיתים מרחבי העולם.

מפגשי IOSCO MMOU Screening Group: מאז הצטרפותה כחברה בפורום זה בשנת 2007, נוטלת הרשות חלק פעיל בתהליכי הסינון והקבלה של חברות ביוסקו המבקשות להתקבל כצד להסכם יוסקו. דיוני הפורום עוסקים בבחינה מדוקדקת של התשתית המשפטית של המועמדות להצטרפות להסכם אל מול העקרונות הנוקשים לשיתוף פעולה שמציב הארגון. בשנת 2013 החלה הוועדה לעסוק גם בסוגיה החשובה של הרחבת הסמכויות במסגרת הסכם יוסק"ו, והגישה טיוטת הצעה ראשונית להרחבת ההסכם. דיונים בנושא צפויים להתקיים גם במהלך 2014. הרשות חברה באחד מצוותי העבודה העוסקים בסוגיה זו, ונוטלת חלק פעיל בגיבוש הרעיונות לשימוש בסמכויות אכיפה מעבר לסמכויות הקבועות בהסכם. 

 

ועדה 4C, העוסקת בנושאי אכיפה וחילופי מידע במסגרת הסכם יוסקו: המחלקה הבינלאומית שותפה למספר פרויקטים בקבוצת העבודה כדוגמת הצעות לתיקון ההסכם ומתן פרשנות לסוגיות שונות בנושאי אכיפה ושיתופי מידע. בשנת 2013 עסקה הוועדה בפרויקטים כדוגמת אכיפה הרתעתית (Credible deterrence) וסמכויות סיוע בחקירות פליליות. הרשות נוטלת חלק פעיל מאד בדיוני הוועדה.

ביוני 2013 אירחה הרשות, במלון הילטון בתל אביב, את מפגש וועדת האכיפה וה- Screening Group. מדי שנה מקיימות וועדות אלה שלוש ישיבות. בישיבה זו הוצגה מצגת על סמכויות האכיפה הפלילית הייחודיות לרשות ניירות.

 

ועדה C5, העוסקת בתחום ניהול השקעות: הרשות, באמצעות מחלקת השקעות, פועלת בוועדה זו, הדנה בנושאים מרכזיים בזירה הבינלאומית הנוגעים לניהול השקעות, ובכלל זה קרנות השקעה משותפות (CIS- Collective Investment Schemes) וקרנות גידור . 

 

ועדה C6,  העוסקת בתחום חברות דירוג אשראי: המחלקה הבינלאומית שותפה להליך העבודה להסדרת הפיקוח על חברות דירוג האשראי בישראל, ועל מנת לקבל תמונת מצב עדכנית אודות ההתפתחויות בתחום ברמה הבינלאומית, חברה המחלקה בוועדה זו. בנובמבר 2013, אף ארחה הרשות במשרדיה בירושלים את אחת מישיבות הוועדה (מדי שנה מקיימת הוועדה שלוש ישיבות).  

 

ועדה C8, האמונה על תחום המשקיעים הקמעונאיים (retail investors): בחודש נובמבר 2015, התקבלה רשות ניירות ערך כחברה מן המניין בוועדה C8, תפקידיה המרכזיים של הוועדה כוללים התוויית מדיניות הארגון בכל הנוגע לחינוך פיננסי של משקיעים קמעונאיים וכן מתן ייעוץ לדירקטוריון הארגון (IOSCO Board) בנוגע להגנה על משקיעים אלה ויישום מדיניות בעניינם.

 

חברות ב–-European Regional Committee  - נציגי הרשות השתתפו בדיונים ובמפגשים שהתקיימו במסגרת ועדה זו. בין היתר נדונו השנה סיכונים מתעוררים בשווקים האירופים וכן נושא שהועלה על ידי הרשות: הגנת משקיעים מול יציבות פיננסית. 

 

ועדת הערכה (Assessment Committee) –הוועדה עוסקת בפיתוח ועדכון של סטנדרטים בינלאומיים בתחום ניירות הערך שפותחו על ידי יוסק"ו, הכוללים כיום מערך של 38 עקרונות אשר מהווים מפתח השוואתי לפעילות ראויה של רגולטור בתחום ניירות הערך. בנוסף לכך, מבצעת הוועדה בדיקות הערכה של רשויות ניירות ערך ממדינות שונות בעולם החברות בארגון.

הרשות נטלה חלק פעיל בעבודתה של קבוצת העבודה הבוחנת את הסטנדרטים והמתודולוגיה שפותחו על ידי הארגון בנוגע לסיכון סיסטמי (Review Team Systemic Risk). במסגרת זו השתתפה בניסוח שאלון אשר הופץ לחברי הארגון ביחס להתמודדות הרגולציה והרגולטורים השונים עם סיכון סיסטמי והשתתפה בעיבוד המידע אשר התקבל מהחברים, בניתוחו ובניסוח דו"ח ממצאים בנושא. 

 

SCRR) Standing Committee on Risk and Researchׁ) – ועדה זו הוקמה על ידי יוסק"ו בשנת 2010, כחלק ממאמצי הארגון להגשים אחת ממטרותיו החשובות: פיקוח ובקרה על קיומו של סיכון סיסטמי. במסגרת עבודתה מינתה הוועדה מספר צוותי עבודה המתמקדים בתחומים רלוונטיים ספציפיים. הרשות חברה בקבוצת העבודה  העוסקת בזיהוי מתודולוגיה למחקר של סיכון סיסטמי (מנקודת המבט של שוק ההון).

פעילות בנושא ה-IFRS – הרשות פועלת, באמצעות מחלקת תאגידים, במסגרת קבוצת העבודה בנושא חשבונאות, ביקורת וגילוי (Committee 1), הדנה בנושאים החשובים ביותר בתחומים אלה בזירה הבינלאומית.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים