כניסה

ברוקר

​דו"ח המשקף הכנסה, הוצאה ורווח של חברה במשך תקופת זמן מסוימת, וכן מתאר את מצבה הפיננסי של אותה חברה ליום מסוים. חברה שהנפיקה ניירות ערך לציבור חייבת להציג דו"ח כזה הן לרשות ניירות ערך והן לרשם החברות.

דו"חות כספיים של החברה יוצאים על בסיס תקופתי (רבעוני, חצי שנתי או שנתי).

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים