כניסה

"קידום ערכים של איזון, מידתיות רגולטורית, ושקיפות, לצד אכיפה והרתעה בלתי מתפשרות הם המפתח להגנה על ציבור המשקיעים במקביל לפיתוח שוק ההון בישראל".

"הקו החם" מאפשר לכם למסור מידע ישירות למחלקת חקירות ומודיעין ברשות ניירות ערך, כל אימת שאתם נתקלים בחשד לעבירות על דיני ניירות ערך או בחשדות אחרים לפעילות לא חוקית או לא תקינה בשוק ההון או לפעילות הקשורה בו.

הדוח מפרט את עיקרי ההקלות ברגולציה שיזמה רשות ניירות ערך בתמיכת משרד האוצר ומשרד המשפטים. ההקלות נועדו ליצור עבור כלל הגופים המפוקחים רגולציה מאוזנת שבבסיסה הגנה על המשקיעים, עידוד תחרות, הורדת עלויות למשקיעים ולגופים המפוקחים ויצירת סביבה עסקית הולמת ואטרקטיבית לחברות ציבוריות ולגופים מפוקחים אחרים.

רשות ניירות ערך פועלת במרץ להשגת יעדי "מפת הדרכים". הושלמה חקיקת החוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו והתקנות מכוחו, לרבות התקנות להסדרת קרן פקדונות ומלוות. הושלמה גם חקיקת החוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי ותוקנה ההוראה בנושא בירור צרכי הלקוח והתאמת השירות הניתן לו ע"י יועץ השקעות. הרשות מוסיפה לפעול לתיקוני חקיקה שונים - להמשך קריאה הקלק.

רשות ניירות ערך מבקשת להתריע ולהזהיר את הציבור מפני הסיכונים הכרוכים בהשקעות שאינן מפוקחות: השקעות במיזמים שלא פרסמו תשקיף שקיבל את היתר הרשות או השקעות באמצעות גורמים שלא קיבלו רישיון מאת הרשות.

רשות ניירות ערך
האתר המותאם לנוחיות הגולשים דרך מובייל.
לתכנים המלאים ולכלל הפרסומים גלשו לאתר הרגיל