כניסה

"קידום ערכים של איזון, מידתיות רגולטורית, ושקיפות, לצד אכיפה והרתעה בלתי מתפשרות הם המפתח להגנה על ציבור המשקיעים במקביל לפיתוח שוק ההון בישראל".

רשות ניירות ערך פועלת במרץ להשגת יעדי "מפת הדרכים". הושלמה חקיקת החוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו והתקנות מכוחו, לרבות התקנות להסדרת קרן פקדונות ומלוות. הושלמה גם חקיקת החוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי ותוקנה ההוראה בנושא בירור צרכי הלקוח והתאמת השירות הניתן לו ע"י יועץ השקעות. הרשות מוסיפה לפעול לתיקוני חקיקה שונים - להמשך קריאה הקלק.

הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המו"פ הגישה את המלצותיה הסופיות ליו"ר רשות ניירות ערך: ממליצה על מתן הקלות ותמריצים לחברות היי-טק שיירשמו למסחר, הטבות מס, והקמת קרנות הון סיכון סחירות במבנה של קרנות נאמנות.

הוועדה לשכלול המסחר ועידוד הנזילות בבורסה הגישה את המלצותיה הסופית ליו"ר רשות ניירות ערך, יו"ר הבורסה לניירות ערך ומנכ"ל הבורסה לניירות ערך.

חוברת מידע למשקיע - השקעה באמצעות יועץ השקעות, משווק השקעות או מנהל תיקי השקעות

רשות ניירות ערך מבקשת להתריע ולהזהיר את הציבור מפני הסיכונים הכרוכים בהשקעות שאינן מפוקחות: השקעות במיזמים שלא פרסמו תשקיף שקיבל את היתר הרשות או השקעות באמצעות גורמים שלא קיבלו רישיון מאת הרשות.