כניסה

"קידום ערכים של איזון, מידתיות רגולטורית, ושקיפות, לצד אכיפה והרתעה בלתי מתפשרות הם המפתח להגנה על ציבור המשקיעים במקביל לפיתוח שוק ההון בישראל".

רשות ניירות ערך פועלת במרץ להשגת יעדי "מפת הדרכים". הושלמה חקיקת החוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו והתקנות מכוחו, לרבות התקנות להסדרת קרן פקדונות ומלוות. הושלמה גם חקיקת החוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי ותוקנה ההוראה בנושא בירור צרכי הלקוח והתאמת השירות הניתן לו ע"י יועץ השקעות. הרשות מוסיפה לפעול לתיקוני חקיקה שונים - להמשך קריאה הקלק.

"הקו החם" מאפשר לכם למסור מידע ישירות למחלקת חקירות ומודיעין ברשות ניירות ערך, כל אימת שאתם נתקלים בחשד לעבירות על דיני ניירות ערך או בחשדות אחרים לפעילות לא חוקית או לא תקינה בשוק ההון או לפעילות הקשורה בו.

במהלך השנים הקימה רשות ניירות ערך מספר ועדות לבדיקת נושאים שיש להם השלכות מרחיקות לכת על המסחר בשוק ההון. לעיון בדוחות הוועדות הקלק כאן

רשות ניירות ערך מבקשת להתריע ולהזהיר את הציבור מפני הסיכונים הכרוכים בהשקעות שאינן מפוקחות: השקעות במיזמים שלא פרסמו תשקיף שקיבל את היתר הרשות או השקעות באמצעות גורמים שלא קיבלו רישיון מאת הרשות.