כניסה

הוועדה לבחינה ואסדרה של הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים שמה לה למטרה להגביר את הוודאות בכל הנוגע לתחולת דיני ניירות ערך הקיימים על התחום, מתוך הבנה כי ודאות זו חיונית הן להתפתחות התעשייה בישראל והן לשמירה על אמון המשקיעים בשוק ההון. מטרה נוספת שהציבה הוועדה היא לבחון האם יש צורך בגיבוש המלצות עתידיות לאסדרת תחום זה, מתוך ראייה כי תחום חדש זה מאתגר את כללי האסדרה הקיימים וכי יתכן שיש צורך להתאימם בהמשך. לעיון בדוח הביניים של הוועדה לחצו כאן. תגובות הציבור להמלצות הוועדה יתקבלו עד ליום 15/05/2018.

רשות ניירות ערך מבקשת להתריע ולהזהיר את הציבור מפני הסיכונים הכרוכים בהשקעות שאינן מפוקחות – השקעות במיזמים שלא פרסמו תשקיף שקיבל את היתר הרשות, או השקעות באמצעות גופים שלא קיבלו רישיון מהרשות

התפרסם להערות הציבור דוח הביניים של הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות למימון עסקים קטנים ובינוניים. המלצות הוועדה נועדו מצד אחד להרחיב את אפשרויות ההשקעה בבורסה, ומצד שני להגדיל את מקורות המימון שיעמדו לרשות עסקים קטנים ובינוניים. נשמח לקבל את הערות הציבור עד לתאריך 10.6.2018 לכתובת SMEFUND@ISA.GOV.IL

הפסק אנימציה
הפעל אנימציה
רשות ניירות ערך
האתר המותאם לנוחיות הגולשים דרך מובייל.
לתכנים המלאים ולכלל הפרסומים גלשו לאתר הרגיל