כניסה

שאלות ותשובות בנושא טפסים ותשלומים
הצג הכל במצב פתוח

4.7.5.1. כיצד ניתן לשלם אגרת הרשמה לבחינות, בקשת פטורים מבחינות, בקשת התמחות, בקשת רשיון?​

4.7.2.16. בקשתי לפטור מבחינות על סמך וותק נדחתה. האם יש צורך לשלם שוב אגרה אם אני מבקש פטור על סמך לימודים?​

4.7.2.9. עברתי על טופס פ- 001 וראיתי שאין על גבי הטופס מקום לתשלום בכרטיס אשראי, אם כן כיצד אני משלם את האגרה? וכיצד עלי להעביר את גליון הציונים?

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים