כניסה

פ 400 תשלום אגרה שנתית ליחיד / שותפות / חברה, העוסקים בייעוץ השקעות / שיווק השקעות / ניהול תיקים
 
טופס מקוון
 
בעקבות תיקון התקנות, נקבע כי החל משנת 2013 המועד לתשלום אגרה שנתית על ידי בעל רישיון, וכן מי שרישיונו בוטל או הותלה במהלך השנה, יהיה ב-1 באוגוסט של כל שנה.

לגבי יחידים - כיוון שהמועד הקובע , לעניין סיווג בתשלום האגרה ,נקבע בתקנות ל-30 ביוני של כל שנה, ניתן יהיה לשלם דרך האתר החל מה-1 ביולי.

לגבי תאגידים - מבלי לגרוע מחובת התשלום הקבועה בתקנות, הרשות תשלח שוברים לתשלום במהלך חודש יולי.
 
אופן מילוי טופס פ400
 
הוראות מילוי ליחיד:
 
הטופס דורש הזנת מספר זהות ומספר רישיון על מנת לזהות את המשתמש.
 
בחלק א' יש לסמן את סוג הרשיון עבורו משולמת האגרה.
 
בחלק ב' יש למלא את מספר הזהות כולל אפסים מובילים וספרת ביקורת. אם מדובר במשתמש שאינו בעל תעודת זהות יש לבחור דרכון, למלא את מספר הדרכון ואת המדינה בה הוצא הדרכון.
 
בהמשך יש למלא את כל השדות כולל "סוג העסקה".
 
חלק ג' יש לסמן איזה מהסכומים או שניהם המשתמש רוצה לשלם (אגרה שנה נוכחית ו/או חובות עבר)
 
חלק ד' יש למלא את פרטי חשבון הבנק למקרים בהם ידרש החזר מהרשות
 
חלק ה' לסמן האם פרטי המשלם זהים לפרטי החייב באגרה. מילוי חלק זה פותח את האפשרות להמשיך בתשלום.
 
הוראות מילוי לחברה:
 
בחלק א' יש לסמן את סוג הרשיון עבורו משולמת האגרה.
 
בחלק ב' יש למלא את מספר החברה ברשם, לבחור בטבלה את מדינת ההתאגדות ולמלא מספר רישיון.
 
חברה לא נדרשת למלא "סוג העסקה" ושדה זה יהפוך ללא זמין.
 
חלק ג' יש לסמן איזה מהסכומים או שניהם המשתמש רוצה לשלם (אגרה שנה נכחית ו/או חובות עבר)
 
חלק ד' יש למלא את פרטי חשבון הבנק למקרים בהם ידרש החזר מהרשות
 
חלק ה' לסמן האם פרטי המשלם זהים לפרטי החייב באגרה. מילוי חלק זה פותח את האפשרות להמשיך בתשלום.
 
לעזרה טכנית בלבד ניתן לפנות לטלפון  1800-200-560
 
 
 
 
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים