כניסה

פ 500 הודעה על עדכון פרטים (הטופס אינו כולל תשלום) מיועד לבעלי רשיון ולמועמדים לקראת קבלת רשיון (למעט נרשמים לבחינות)
טופס מקוון
הטופס להלן מיועד למילוי באינטרנט
 
לכניסה לטופס לחץ על שמו :

פ 500 הודעה על עדכון פרטים (הטופס אינו כולל תשלום) מיועד לבעלי רשיון ולמועמדים לקראת קבלת רשיון (למעט נרשמים לבחינות)

בטופס פ500 שינויים בשם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה יש לצרף בחלק ג' בטופס העתק ת.ז.

 
לשם מילוי הטופס יש להקליד את הקוד הסודי

במידה ואינך זוכר/ת קוד זה ניתן לשחזרו באמצעות
טופס פ014
 
במקרה של בעיות טכניות בתהליך התשלום בלבד:
 
בשעות היום: 1-800-200-560 שלוחה 7
דואר אלקטרוני: service@ecom.gov.il
בשעות הערב, החל מ-17:00 (להשארת פרטים בלבד): 02-6664646 
 
 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים