כניסה

טפסים, תשלומים ואגרות

טפסים למילוי ו/או תשלום דרך האינטרנט בנושא ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות

קטגוריה זו כוללת טפסים מקוונים וטפסים למילוי ידני בנושא ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקים. טפסים מקוונים הינם טפסים המיועדים למילוי על גבי צג המחשב. חלק מהטפסים כוללים גם תשלום בכרטיס אשראי. שליחת הטפסים והתשלום עבורם נעשית דרך האינטרנט באמצעות שרת התשלומים של הממשלה. לאחר שליחת הטפסים מתבצעת העברה אוטומטית לאתר התשלומים הממשלתי. טפסים ידניים יש להדפיס, למלא ולשלוח לרשות בדואר רגיל. אין צורך במשלוח העתקי קבלות בגין התשלומים.

 

במקרה של בעיות טכניות בתהליך התשלום בלבד, ניתן להתקשר לטלפון 02-6664646 או 8440* שלוחה 7

החל משעה 19:00 ניתן להשאיר פרטים בלבד. מענה להודעה שהושארה עד תום יום העבודה שלאחר מכן,

דואר אלקטרוני: ecombox@cio.gov.il

בעניינים אחרים ניתן לפנות למדור רישוי בדואר אלקטרוני licensing@isa.gov.il 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים