כניסה

פ001 רישום לבחינות ייעוץ השקעות / שיווק השקעות / ניהול תיקים ו/או בקשת פטור מבחינות
טופס מקוון- טופס פ001 מיועד לנרשם המבקש פטור מבחינות על סמך היותו רואה חשבון או בעל תואר אקדמי רלוונטי (מנהל עסקים, כלכלה, חשבונאות, ביטוח או בנקאות); או לנרשם המבקש פטור מהתמחות על סמך ותק
 
לכניסה לטופס לחץ על שמו :
 

רישום לבחינות ייעוץ השקעות/ שיווק השקעות / ניהול תיקים ו/או בקשות פטור מבחינות

 

הבהרות:
 
1. פטור מבחינות היסוד (סטטיסטיקה ומימון, כלכלה וחשבונאות), יינתן על סמך אישור זכאות לתואר במנהל עסקים, כלכלה, חשבונאות, ביטוח או בנקאות בלבד!!! לא ניתן לקבל פטור על סמך תארים אחרים או קורסים ספציפיים.
במקביל לשליחת טופס זה יש לשלוח בדואר את אישור הזכאות לכתובת: רשות ניירות ערך, מדור רישוי יועצים, כנפי נשרים 22, ירושלים, 95464.
 
2. הוחלט להקל על הנבחנים ולפנים משורת הדין לאפשר להם להירשם גם לבחינות היסוד וגם לבחינות המקצועיות .  יחד עם זאת יודגש כי האפשרות להיבחן בבחינות המקצועיות תותנה בכך שהנבחן קיבל פטור ו/או עבר בהצלחה את כל 3 בחינות היסוד וכן את הבחינות בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.  לתשומת לבכם!
תוצאות 3 בחינות היסוד יפורסמו שבעה ימים לפני המבחן במקצועית א' .
היות והערעורים יתנהלו בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בתקנה 11(ד) לתקנות, לא ניתן יהיה לקבל תשובה לגבי ערעור שיוגש על ציון שהתקבל בבחינת יסוד עד למועד בו יתקיימו הבחינות המקצועיות. לפיכך, נבחן אשר נרשם לבחינת יסוד אחת או יותר ונכשל באחת מהן ונרשם מראש לבחינות המקצועיות, לא יוכל להיבחן במועד האמור והרשמתו לבחינות המקצועיות תדחה למועד בחינות עתידי  ללא קשר לתוצאות של ערעור, ככל שיוגש על ידו.
 
3. נרשמים מטעם אגף שוק ההון במשרד האוצר (יועץ פנסיוני, סוכן שיווק פנסיוני, סוכן ביטוח), ימלאו בשדה "סוג הרשיון המבוקש": רשיון מטעם אגף שוק ההון באוצר. למידע נוסף לנרשמים אלו: לחץ כאן.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים