כניסה

הגשת תלונות על בעלי רשיון - מנהלי תיקים, יועצי השקעות, משווקי השקעות

לתשומת לבכם :

 
  • - לרשות ניירות ערך אין כיום סמכות להורות לבעל רישיון על השבת כספי לקוחות.

  • - רשות ניירות ערך תבדוק האם בוצעה הפרה של חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיק השקעות התשנ"ה – 1995, אך לא תקבע עמדה בעניין קיומו של נזק ללקוח.

  • - רשות ניירות ערך תטפל בתלונה רק לאחר מיצוי הליך של  פניית הלקוח לבעל הרישיון בעניין נשוא התלונה. (טיפול בשלב מוקדם יותר יכול שיהיה רק במקרים מיוחדים - ראה בהמשך).

  • - הרשות לא תטפל בפנייה שתוגש בחוסר תום לב או פנייה הכוללת בתוכה מידע מטעה\שקרי.

  • - לצורך טיפול בתלונה ייתכן והיא תועבר לידיעת נשוא התלונה.

 

האם רשות ניירות ערך תוכל לפעול להשבת כספי ?

 

חשוב להבהיר כי כיום לרשות ניירות ערך אין סמכות להורות על החזרת כספים ללקוח.

אין בכוחה של רשות ניירות ערך להביא לכך כי  כספך יוחזר לך או כי יוענק לך פיצוי כספי אם נפגעת מפעילות לא תקינה של בעל רישיון. לשם כך תצטרך להגיש תביעה בבית משפט (רצוי להתייעץ עם עורך דין).

 

האם עליי לפנות לחברה/בעל הרשיון לפני הפניה לרשות בנוגע לתלונתי ?

 

כן. למעט מקרים בהם יש חשד לפלילים לדוגמא, חשד לזיוף דוחות אשר נשלחו אילך או תרמית אחרת, או בנסיבות מיוחדות בשלהן הינך מנוע מלפנות לחברה.

למעט במקרים כדלעיל, תחילת בירור התלונה ע"י רשות ניירות ערך תיעשה רק לאחר שפניתם לחברה וקיבלתם את תשובתה הסופית. תכתובות בעניין זה יצורפו לפנייתך לרשות. 
 

כמה זמן לוקח לכם לבדוק תלונה ?

 

בירור התלונה יחל רק לאחר  שכל החומר הרלוונטי לתלונה יתקבל ברשות.

זמן הבדיקה עשוי לערוך מספר חודשים ותלוי במורכבות הבדיקה ובסדרי עדיפות ברשות.

 

אילו מסמכים עליי להגיש לצורך בדיקת התלונה?

 

כאמור, רשות ניירות ערך לא תוכל להתחיל בבחינת פנייתכם אלא לאחר קבלת כל המסמכים הרלוונטיים.  אלה נגזרים כמובן מנושא התלונה.

 דוגמאות למסמכים רלוונטיים:
 

- הסכם ייעוץ השקעות/ניהול תיקים.

- דוחות ששלח לך בעל הרישיון או נשוא התלונה בתקופה הרלוונטית.

- תכתובות מול החברה בנוגע לנושא התלונה.

- מסמכים אודות הליכים משפטיים אם ישנם כאלו לדוגמא: כתב תביעה, פניה להוצאה לפועל.

- פנייה ותכתובות עם רשויות אחרות אם ישנן כאלו.

 

מה יכול לשמש נושא לתלונה?

- קיבלת מידע מטעה או לא מדויק על השקעה מסוימת או על התשואה הצפויה לצמוח ממנה.

- לא הוזהרת כיאות לגבי סיכונים הכרוכים בהשקעה מסוימת (למשל: השקעה בחוזים עתידיים).

- בעל הרישיון לא פעל על פי הנחיותיך (למשל: ביקשת לנהל תיק "מנייתי" והתברר לך שחלק ניכר מהתיק הושקע באג"ח ממשלתי).

  • - בעל הרישיון לא בירר איתך את צרכיך לפני מתן השרות.

  • - בעל הרישיון לא התאים את השירות לצרכיך ומטרותיך, אותם פירטת בפניו.

  • - בעל הרישיון לא יצר איתכם קשר מעל שנה.


  • מהן התלונות שלא יהיה בהן בירור ?

- תלונה ישנה מאוד.

- תלונה שאינה מעלה חשד כלשהוא להפרת החוק.

פנייה שתוגש לרשות בחוסר תום לב או פנייה הכוללת בתוכה מידע מטעה/שקרי תיגנז על ידי הרשות. יש לציין כי פנייה מסוג זה עלולה לגרור הליכים של רשות ניירות ערך כנגד הפונה.

 


כיצד לפעול אם נתקלת בבעיה כלשהי?

 
לעיתים, כלקוח אתה עלול שלא להיות מרוצה מהשירות שקיבלת.
 
עליך לדעת, כי לא כל בעיה או חילוקי דעות מהווים עילה מספקת להגשת תלונה.
 

חשוב להבהיר שהפסדים כשלעצמם אינם מעידים בהכרח על טיפול כושל או רשלני מצד בעל הרישיון. גם בהשקעה "טובה" קיים סיכון להפסדים. תחילה כדאי לברר את הנושא עם בעל הרישיון ולנסות להסדירו. צור קשר עם בעל הרישיון ואמור לו מדוע אינך מרוצה. אם אתה סבור שקיימת בעיה - דרוש הסברים. אם פנית בעל פה - ערוך לעצמך תרשומות של מועדי השיחות, שמות האנשים עימם שוחחת ותוכן השיחות, במדויק ככל האפשר. יתכן שתעדיף לפנות בכתב (לשמור העתקים). אם מדובר בחברה גדולה, שאל מי האיש המופקד על הטיפול בתלונתך. יתכן שההסברים יניחו את דעתך ואם יסתבר שדבר מה נעשה שלא כשורה, יתכן שיוצע לך פיצוי ואפשר שתסתפק בו. אם אינך מקבל תשובות משביעות רצון דרוש לקבל תשובות בכתב ושמור אותן. אם קיימת פגישה עם בעל הרישיון, ערוך תרשומת של תוכן הפגישה ושלח אליו מכתב ובו פירוט הדברים שסוכמו עמך או הובטחו לך במהלך הפגישה.


כאמור לעיל, תשואה נמוכה שהניב תיק ההשקעות שלך או שהניבה השקעה מסוימת אינם עילה לתלונה או נושא לבירור על ידי הרשות. השאלה שבוחנת הרשות כשהיא שוקלת אם לטפל בתלונה היא האם הפר בעל הרישיון חובה חוקית כלשהי במתן השרות ללקוחאם בכל זאת אתה סבור שנהגו בהשקעתך שלא כשורה או שקיבלת ייעוץ לקוי הינך מוזמן לפנות לרשות ניירות ערך.


מהו פרק הזמן שבו ניתן להגיש תלונה לרשות?

חשוב להגיש תלונה בהקדם. ככל שהזמן שחלף מגילוי המקרה על ידכם ועד הגשת התלונה לרשות יארך, יכולתנו לבדוק את המקרה תפגע. תלונות על אירועים רחוקים מטופלות בסדר עדיפות נמוך.

 
​עשה אל תעשה​
- בפנייתך לחברה או לבעל הרשיון הישאר רגוע ומנומס, הסבר את בעיותיך בבהירות, היצמד לעובדות וציין מה לדעתך על החברה לעשות בכדי לפתור את בעיות אלו​ - אל תפריז בתלונתך והימנע מ"ניפוח" הטענות​
- שקול בחיוב להעלות את פנייתך על הכתב. במיוחד כאשר הבעיה מורכבת או נמשכת לאורך זמן​- אל תמהר להגיש תלונה / תביעה בטרם מיצית את ההליך מול החברה / בעל הרשיון​
- שמור אצלך תמיד העתקים של כל התכתבויותיך ומסמכי חשבון רלוונטיים​- אל תילחץ, אפשר לחברה זמן סביר להתייחס לתלונתך בטרם תעבירה לטיפול הרשות​
- ערוך לעצמך תרשומות של מועדי השיחות, שמות האנשים עימם שוחחת ותוכן השיחות, במדויק ככל האפשר​- אל תחשוש לפנות לאחר הגשת התלונה לבירור סטטוס הטיפול, אך זכור שלעיתים הטיפול עלול לארוך זמן רב​

 

להגשת תלונה לחץ כאן.

ניתן להגיש תלונה גם לממונה על פניות הציבור, רחוב כנפי נשרים 22 ירושלים, באמצעות פקס – 02-6513646, או באמצעות מילוי טופס אלקטרוני.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים