כניסה

יועצים משווקים ומנהלי תיקים

מחלקת השקעות עוסקת ברישוי, פיקוח והסדרה של מתווכים שונים בתחום ההשקעות.

היחידה לפיקוח על בעלי רישיון (יועצים, משווקים ומנהלי תיקי השקעות) במחלקת השקעות מפקחת באופן שוטף על עמידת מנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות ומשווקי השקעות בהוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995 (להלן - "חוק הייעוץ"). כמו כן עוסקת היחידה במתן תמיכה, ליווי והסברה למפוקחיה.

הפיקוח מתבצע באמצעות בדיקת הדוחות המוגשים על ידי בעלי הרישיון. סגל היחידה מקיים תהליך רציף של לימוד פעילותם של המפוקחים, עורך הדרכות לחברות חדשות ובמידת הצורך מלווה חברות קיימות. בנוסף, מטפלת היחידה בתלונות ציבור כנגד בעלי רישיון המוגשות לה. כמו כן היחידה שותפה לביצוע תהליכי אכיפה בשל הפרות הוראות חוק הייעוץ, בין היתר באמצעות הטלת עיצומים כספיים ושלילת רישיון, ופועלת להטלת עיצומים כספיים בשל הפרות חוק איסור הלבנת הון על מנהלי תיקים.

באתר זה תוכלו למצוא מידע מפורט אודות הרגולציה החלה על בעלי רישיון – חוק הייעוץ והתקנות מכוחו, הצעות לחקיקה ולחקיקת משנה, הוראות הרשות, עמדות סגל, פניות מקדמיות, שאלות ותשובות וכן פסיקה בנושאים הרלוונטים לתחום זה, לצד מידע חיוני ליחידים ולחברות בעלי רישיון.

עוד תוכלו למצוא באתר מידע חיוני אודות בעלי הרשיון לרבות רשימת יועצים, משווקים ומנהלי תיקים ומרשם העוסקים הזרים.

לדיווחי החברות באתר המגנא , לחץ כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים