כניסה

אי תלות

נושא הפניה

מועד הפרסום​

סוגיה

פנית החברה ותשובת הסגל​

אי תלות​

פברואר 2020​

מינוי כדח"צ אדם שכיהן כשותף הביקורת במשרד רו"ח המבקר טרם סיום התחשבנות כספית - בחינת השפעה על עמידת המבקר בכללי אי התלות, ועל כשירות המועמד כדח"צ. ​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל

אי-תלות​

אפריל, 2018​

אי תלות רו"ח מבקר לאור מינוי דירקטורית חיצונית לשעבר בלקוח ביקורת של המשרד כשותפה במשרד​

פניית החברה

תשובת הסגל

אי-תלות

דצמבר, 2017​

בחינת אי תלות המבקר לאור מינוי בן משפחה של שותף ביקורת למנכ"ל של לקוח ביקורת

פנית החברה
תשובת הסגל

אי תלות רואי חשבון המבקר​

יולי, 2017​​

שמירה על אי תלות לאחר מתן שירותים נלווים​​

פנית רואה החשבון

פנית רואה החשבון 2

תשובת הסגל

אי תלות רואי חשבון המבקר​​​

יולי, 2017​​​

שמירה על אי תלות לאחר מתן שירותי ביקורת פנים לחברות בנות​​

פנית רואה החשבון 

פנית רואה החשבון 2

תשובת הסגל

אי תלות​​

אפריל, 2016​​

בחינת פגיעה באי תלות נוכח מתן שירותי ייעוץ בתחום ה- ISOX על ידי המבקר, עובר למתן שירותי הביקורת.

פנית החברה 1

פנית החברה 2

פנית החברה 3

תשובת הסגל

אי תלות​​

אפריל, 2016​​​

בחינת פגיעה באי תלות במקרה של כהונה משותפת של שותף הביקורת ושל דירקטור במבוקר בועד עמותה

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל

אי תלות של רואי חשבון המבקר​​​​

יולי, 2015​​​

מינוי רואה חשבון מבקר אשר ביצע הערכת שווי זניחה עבור החברה

פנית החברה

תשובת הסגל

אי תלות של רואי חשבון המבקר​​​​

יולי, 2015​​​

חשש לפגיעה באי תלות רואה החשבון המבקר לאור קיומם של קשרים משפחתיים

פנית החברה

תשובת הסגל

אי תלות של רואי חשבון המבקר​​​​

יולי, 2015​​​

מינוי נאמן לאגרות החוב לרואה חשבון מבקר של החברה, לאחר סיום הכהונה כנאמן

פנית החברה

תשובת הסגל

אי תלות של רואי חשבון המבקר​​​​

יולי, 2015​​​​​​

הארכת הסכם שכירות לתקופה קצובה עד למעבר משרד רואי החשבון למשכנו הקבוע

פנית החברה 1

פנית החברה 2   

תשובת הסגל

ניגוד עניינים מבקר פנים ​​

נובמבר, 2014​

האם משרד רואי חשבון יכול להעמיד שירותי עריכת דוחות לחברה במקביל לכהונה של שותף מטעמו כמבקר פנים בחברה

פנית החברה

תשובת הסגל

אי תלות​​

אפריל, 2014​​

מינוי סמנכ"ל כספים אשר אחיו מכהן כשותף במשרד רו"ח המבקר​

פנית החברה

תשובת הסגל

אי תלות​​

אפריל, 2014​​

שאלת הפגיעה באי תלות בעקבות שכירות משרדים מחברה הקשורה ללקוחות ביקורת של המשרד​

פנית החברה

תשובת הסגל

אי תלות​​

אפריל, 2014​​

אי פגיעה באובייקטיביות מבקר הפנים של חברה ציבורית ומעריך שווי שהערכת השווי של נכסים עיקריים שלה מבוצעת על ידו לאחר שפעילותו מוזגה לאחרונה למשרד בו מבקר הפנים שותף​

פנית החברה

תשובת הסגל

אי תלות​​

אפריל, 2014​​

מינוי משרד רואה החשבון מבקר כיועץ חיצוני במסגרת היערכות לאישור מדיניות תגמול​

פנית החברה

תשובת הסגל

אי תלות​​

דצמבר, 2013​​

מינוי כרואי חשבון מבקרים של פעילות שמוזגה לשלד בורסאי כאשר ערב המיזוג ניתנו לחברה הציבורית שירותי ביקורת פנים

פנית החברה

תשובת הסגל​

ניגוד עניינים של רואה חשבון מבקר בחברה וניגוד עניינים של נאמן למחזיקי תעודות התחייבות בחברה​​

יוני, 2013​​​

האם קשרים עסקיים בין רואה חשבון לחברת נאמנות יוצרת ניגוד עניינים המונע מהצדדים לכהן כנאמן לתעודות התחייבות שהנפיקה החברה ורואה חשבון מבקר של החברה

פנית החברה 1​

פנית החברה 2

תשובת הסגל

אי תלות רואה חשבון המבקר​​

אפריל, 2013​​

כהונת רואה חשבון מבקר בעת קיומו של חוב שכר טרחה למבוקר

פנית החברה

תשובת הסגל

אי תלות רואה חשבון המבקר​

פברואר, 2010​​​

קשרים עסקיים בין רו"ח המבקר לרו"ח המסייע בעריכת דוחותיה הכספיים של החברה.

פנית החברה 1

תשובת הסגל 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל 2

אי תלות רואה חשבון המבקר​​

פברואר, 2010​​

קשר עסקי בין רו"ח מבקר ללקוח ביקורת.​​

פנית החברה

תשובת הסגל

אי תלות רואה החשבון המבקר​

מרץ, 2008​​

השקעה בתעודות סל המונפקות על ידי חברה מוחזקת של תאגיד המבוקר על ידי רואה החשבון המבקר.

פנית החברה

תשובת הסגל

אי תלות רואה חשבון מבקר​

אוקטובר, 2007​​

מתן שירותי ביקורת פנימית בחברה כלולה בדוחות חברה המבוקרת על ידי רואה החשבון.

פנית החברה

תשובת הסגל

אי תלות של רואה חשבון מבקר​

ינואר, 2004​​​​

רואה חשבון מבקר ששוכר את משרדיו הראשיים מהמבוקר

פנית החברה ותשובת הסגל

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים