כניסה

פניות מקדמיות חשבונאיות
פניות מקדמיות אחרונות בנושאים חשבונאיים
 

נושא פניה

​תאריך פרסום

​סוגייה

​פנית החברה ותשובת הסגל

מיסים על הכנסה והיטלים​

פברואר 2022​​

הכרה בנכס מס נדחה​​

פנית החברה

תשובת הסגל​

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​

פברואר 2022​​​​​​

בחינת ירידה מהשפעה מהותית​​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

פנית החברה 3

תשובת הסגל​

דוחות כספיים, חוו"ד מבקר וגילוי בתשקיפים​

פברואר 2022​​​​​​

בקשת ארכה לצירוף דוחות כספיים​

פנית החברה

תשובת הסגל

מידע כספי נפרד​​​​​​​

פברואר 2022​​​​​

אי הכללת מידע כספי נפרד בדוחות הכספיים ​​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל

מידע כספי נפרד​​​​​​​

פברואר 2022​​​​​

אי הכללת מידע כספי נפרד בדוחות הכספיים ​​

פנית החברה

תשובת הסגל​

אי תלות​​פברואר 2022​​​

בחינת אי תלות בעת קיומם של קשרים משפחתיים.​

פנית החברה

תשובת הסגל​

אי תלות​​

פברואר 2022​​​

בחינת אי תלות בעת מתן שירותים נלווים​

פנית החברה

תשובת הסגל​

פטור מצירוף דוחות כספיים​

פברואר 2022​​

בקשת פטור מצירוף דוחות כספיים של חברה כלולה​

פניית החברה

תשובת הסגל​

פטור מצירוף דוחות כספיים

פברואר 2022​​​​​​

בקשת פטור מצירוף דוחות כספיים של חברה כלולה

פניית החברה

תשובת הסגל

פטור מצירוף דוחות כספיים

פברואר 2022​​​​​

בקשת פטור מצירוף דוחות כספיים של חברה כלולה​

פניית החברה

תשובת הסגל

פטור מצירוף דוחות כספיים​

פברואר 2022​​​​

בקשת פטור מצירוף דוחות כספיים של חברה כלולה ​

פניית החברה

תשובת הסגל

מידע כספי פרופורמה​

פברואר 2022​​​

בקשת ארכה להצגת נתוני פרופורמה ​

פניית החברה

תשובת הסגל

מידע כספי פרופורמה​

פברואר 2022​​

בקשת פטור מהצגת נתוני פרופורמה

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל

מידע כספי פרופורמה

פברואר 2022​

בקשת פטור מהצגת נתוני פרופורמה

פניית החברה

תשובת הסגל

מידע כספי פרופורמה

פברואר 2022

בקשת פטור מהצגת נתוני פרופורמה

פניית החברה

תשובת הסגל

תגיות:
פרה רולינג פנייה מקדמית pre rulling חשבונאות

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים