כניסה

(116) דירוג
סוג הפניהסוגיהתאריך

שאלה 1

 

 

האם חברת דירוג רשאית לפרסם דוחות דירוג של חברה מדורגת בשפה האנגלית?

אוקטובר 2021

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים