כניסה

אודות מחלקת תאגידים
מחלקת תאגידים מפקחת על כלל התאגידים שהנפיקו ניירות ערך לציבור, בין אם במסגרת גיוסי חוב ובין אם במסגרת גיוסי הון.
 
במחלקה עובדים רואי חשבון, עורכי דין וכלכלנים, שמרביתם משמשים רפרנטים של התאגידים המדווחים, ולמרביתם תחומי אחריות מקצועיים – משפטיים או חשבונאיים. כל תאגיד מדווח מטופל על ידי רפרנט בכל ההיבטים הקשורים לחובות הדיווח שלו על פי חוק ניירות ערך.
 
בהיותה אחת מזרועות הביצוע של רשות ניירות ערך, וכחלק מתפקידה של הרשות להגן על עניינו של ציבור המשקיעים, תפקידה העיקרי של מחלקת תאגידים הוא להגביר את השקיפות בשוק ההון באמצעות הסדרה אזרחית של חוק ניירות ערך.
 
לצורך מילוי תפקידה, המחלקה פועלת בשלושה מישורים: פיקוח, הסדרה ואכיפה.
 
במישור הפיקוח פועלת המחלקה להבטיח כי התאגידים המדווחים מקיימים את חובות הדיווח שלהם על פי דין. במישור ההסדרה, פועלת המחלקה לעיצוב דרישות הגילוי והתאמתו לדינמיקה בשוק ההון, כך שישרת את המשתמשים באופן מיטבי, ישקף מידע מהותי ורלוונטי ויעמיק את השימוש בדיווחים לצורך קבלת החלטות השקעה. במישור האכיפה, פעילותה העיקרית של המחלקה מתמקדת באיסוף מקרים שבהם הוראות החוק הופרו על ידי התאגידים המדווחים או בעלי הענין בהם והעברתם לטיפול מחלקת אכיפה ברשות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים