כניסה

דוחות ביקורת
 

עד שנת 2019 במחלקת תאגידים פעלה יחידת ביקורת ייעודית שהיוותה אחת מזרועות הפיקוח של המחלקה. 
בשנת 2020 הוקמה מחלקת ביקורת ייעודית ברשות ניירות ערך שמספקת שירותי ביקורת לכלל מחלקות הרשות. 
הביקורות מבוצעות הן כביקורות רוחב אשר בודקות נושא מסוים, משפטי או חשבונאי, במספר  תאגידים מדווחים, והן כביקורות פרטניות, אשר בודקות נושא מסוים בתאגיד מדווח אחד בדרך כלל. 
הביקורות מתבצעות על ידי עובדי מחלקת הביקורת בשיתוף עם עובדי מחלקת תאגידים, ולעיתים בשיתוף עם בודק במיקור חוץ בהתאם לסעיף 56ו לחוק ניירות ערך.   
סגל רשות ניירות ערך מביא לידיעת הציבור את ממצאי הביקורות באמצעות פרסום דוחות ריכוז ממצאים בביקורות רוחב, ופרסום ממצאי ביקורת בחלק מנושאים אחרים שנבחנו על ידו. במקרים המתאימים התאגידים המדווחים נדרשים לפרסם תמצית ממצאי ביקורת רלוונטיים או את דוח הביקורת המלא.  

תגיות:
 
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים