כניסה

דירוג (116)
הצג את התוכן של כל השאלות והתשובות

שאלה:

116.1 האם חברת דירוג רשאית לפרסם דוחות דירוג של חברה מדורגת בשפה האנגלית?​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים