כניסה

מערכת נתוני דירוג
Untitled1.png
חברות דירוג:
סולם דירוג: מ עד
מהות ההודעה:
דירוג כפול:
תאריך דירוג*: מ עד
*הסבר: תאריך הדירוג מדווח ע"י חברת הדירוג במסגרת דוח הדירוג, בהיעדרו יוצג תאריך הדיווח במקום.
נמצאו יותר מ-40 תוצאות, לקבלת הרשימה המלאה אנא הפק אקסל
שם חברה מדרגת שם חברה מדורגת נושא הדירוג הדירוג מהות ההודעה תאריך דירוג אסמכתא
מידרוג הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ מנפיק Aa2.il stable דירוג ראשוני 28/02/2021 אסמכתא
מעלות קבוצת קליין אינטרנשיונל לימיטד אג"ח סדרה ב ilA- None / NOO אישור דירוג 28/02/2021 אסמכתא
מעלות אנרג'יאן ישראל פיננס בע"מ אג"ח סדרה 2028 ilA+ stable prelim דירוג ראשוני 28/02/2021 אסמכתא
מעלות אנרג'יאן ישראל פיננס בע"מ אג"ח סדרה 2031 ilA+ stable prelim דירוג ראשוני 28/02/2021 אסמכתא
מעלות אנרג'יאן ישראל פיננס בע"מ אג"ח סדרה 2024 ilA+ stable prelim דירוג ראשוני 28/02/2021 אסמכתא
מעלות אנרג'יאן ישראל פיננס בע"מ אג"ח סדרה 2026 ilA+ stable prelim דירוג ראשוני 28/02/2021 אסמכתא
מעלות פסיפיק אוק אסאואר (בי וי איי) הולדינגס, לטד. אג"ח סדרה א ilAA- None / NOO אחר 28/02/2021 אסמכתא
מעלות קבוצת קליין אינטרנשיונל לימיטד מנפיק ilA- negative הורדת אופק / תחזית 28/02/2021 אסמכתא
מעלות קבוצת קליין אינטרנשיונל לימיטד מנפיק ilA- negative אישור דירוג 28/02/2021 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה יז ilAA- None / NOO אישור דירוג 25/02/2021 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה יט ilAA None / NOO אישור דירוג 25/02/2021 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה יז ilAA- None / NOO אחר 25/02/2021 אסמכתא
מעלות בריטיש ישראל השקעות בעמ מנפיק ilAA- negative אישור דירוג 25/02/2021 אסמכתא
מעלות בריטיש ישראל השקעות בעמ מנפיק ilA-1+ None / NOO אישור דירוג 25/02/2021 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה טז ilAA None / NOO אישור דירוג 25/02/2021 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה טו ilAA- None / NOO אישור דירוג 25/02/2021 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה יד ilAA None / NOO אישור דירוג 25/02/2021 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה יג ilAA- None / NOO אישור דירוג 25/02/2021 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה יא ilAA- None / NOO אישור דירוג 25/02/2021 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה י ilAA None / NOO אישור דירוג 25/02/2021 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח ניירות ערך מסחריים ilA-1+ None / NOO אישור דירוג 25/02/2021 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה ח ilAA None / NOO אישור דירוג 25/02/2021 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה ו ilAA- None / NOO אישור דירוג 25/02/2021 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ מנפיק ilA-1+ None / NOO אישור דירוג 25/02/2021 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ מנפיק ilAA- negative אישור דירוג 25/02/2021 אסמכתא
מידרוג ביג מרכזי קניות בע"מ אג"ח סדרה יח Aa3.il stable אחר 25/02/2021 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה יח ilAA None / NOO אישור דירוג 25/02/2021 אסמכתא
מידרוג הראל חברה לביטוח בע"מ מנפיק Aa3.il stable דירוג ראשוני 24/02/2021 אסמכתא
מידרוג הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ אג"ח סדרה א Aa2.il stable hyb דירוג ראשוני 24/02/2021 אסמכתא
מידרוג הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ אג"ח סדרה ה Aa3.il stable hyb דירוג ראשוני 24/02/2021 אסמכתא
מעלות רכבת ישראל בעמ אג"ח סדרה ב' ilAA+ None / NOO אישור דירוג 22/02/2021 אסמכתא
מעלות אלקטרה בעמ אג"ח סדרה ד ilA+ None / NOO אישור דירוג 22/02/2021 אסמכתא
מעלות אלקטרה בעמ אג"ח סדרה ה ilA+ None / NOO אישור דירוג 22/02/2021 אסמכתא
מעלות פננטפארק פלוטינג רייט קפיטל לימיטד אג"ח סדרה א ilA- None / NOO אישור דירוג 22/02/2021 אסמכתא
מעלות פננטפארק פלוטינג רייט קפיטל לימיטד מנפיק ilA stable אישור דירוג 22/02/2021 אסמכתא
מעלות פננטפארק פלוטינג רייט קפיטל לימיטד מנפיק ilA stable העלאת אופק / תחזית 22/02/2021 אסמכתא
מעלות רכבת ישראל בעמ מנפיק ilAA+ stable אישור דירוג 22/02/2021 אסמכתא
מעלות רכבת ישראל בעמ אג"ח סדרה א' ilAA+ None / NOO אישור דירוג 22/02/2021 אסמכתא
מעלות אלקטרה בעמ מנפיק ilA+ stable אישור דירוג 22/02/2021 אסמכתא
מידרוג ויתניה בע"מ אג"ח סדרה ד A2.il stable אישור דירוג 21/02/2021 אסמכתא

​הפרמטר "סולם דירוג" משמש בשלב זה לתשאול המערכת אודות דירוגים בסולם זמן ארוך בלבד

(אם נבחר ערך אחד או יותר אז יוצגו תוצאות של דירוגים לז"א בלבד).

אם רוצים להציג דירוגים נוספים (כגון דירוג זמן קצר), יש להשאיר את השדות ריקים.

הפרמטר "תאריך דירוג" משמש לתשאול המערכת לפי תאריך הדירוג,

בהיעדרו יעשה שימוש בתאריך הדיווח במקום.

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים