כניסה

מערכת נתוני דירוג

Untitled1.png

בשלב זה לא קיימת אפשרות לחיפוש בטווח תאריכים גדול וכן להורדת כל המאגר.

הנושא בטיפול.

אם מבצעים חיפוש על טווח תאריכים גדול מדי, ייתכן ותתקבל שגיאה

ולכן יש לבצע חיפוש מצומצם יותר.

מצב קובץ הכולל את פרטי המאגר מיום 1.11.2019 עד ליום 31.12.2021.

חברות דירוג:
סולם דירוג: מ עד
מהות ההודעה:
דירוג כפול:
תאריך דירוג*: מ עד
*הסבר: תאריך הדירוג מדווח ע"י חברת הדירוג במסגרת דוח הדירוג, בהיעדרו יוצג תאריך הדיווח במקום.
נמצאו יותר מ-40 תוצאות, לקבלת הרשימה המלאה אנא הפק אקסל
שם חברה מדרגת שם חברה מדורגת נושא הדירוג הדירוג מהות ההודעה תאריך דירוג אסמכתא
מעלות ביג מרכזי קניות בעמ אג"ח סדרה כ ilAA- None / NOO אישור דירוג 31/05/2023 אסמכתא
מידרוג הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ אג"ח סדרה א Aa2.il stable אישור דירוג 31/05/2023 אסמכתא
מעלות אלדן תחבורה בעמ אג"ח סדרה ט ilA+ None / NOO אחר 31/05/2023 אסמכתא
מעלות אלדן תחבורה בעמ אג"ח סדרה ח ilA+ None / NOO אחר 31/05/2023 אסמכתא
מעלות ביג מרכזי קניות בעמ מנפיק ilAA- stable אישור דירוג 31/05/2023 אסמכתא
מעלות ביג מרכזי קניות בעמ מנפיק ilA-1+ None / NOO אישור דירוג 31/05/2023 אסמכתא
מעלות ביג מרכזי קניות בעמ אג"ח סדרה ט ilAA- None / NOO אישור דירוג 31/05/2023 אסמכתא
מעלות ביג מרכזי קניות בעמ אג"ח סדרה ו ilAA None / NOO אישור דירוג 31/05/2023 אסמכתא
מעלות ביג מרכזי קניות בעמ אג"ח סדרה ח ilAA None / NOO אישור דירוג 31/05/2023 אסמכתא
מעלות ביג מרכזי קניות בעמ אג"ח סדרה ז ilAA- None / NOO אישור דירוג 31/05/2023 אסמכתא
מעלות ביג מרכזי קניות בעמ אג"ח ניירות ערך מסחריים ilA-1+ None / NOO אישור דירוג 31/05/2023 אסמכתא
מעלות ביג מרכזי קניות בעמ אג"ח סדרה יא ilAA None / NOO אישור דירוג 31/05/2023 אסמכתא
מעלות ביג מרכזי קניות בעמ אג"ח סדרה יב ilAA- None / NOO אישור דירוג 31/05/2023 אסמכתא
מעלות ביג מרכזי קניות בעמ אג"ח סדרה יג ilAA None / NOO אישור דירוג 31/05/2023 אסמכתא
מעלות ביג מרכזי קניות בעמ אג"ח סדרה יד ilAA None / NOO אישור דירוג 31/05/2023 אסמכתא
מעלות ביג מרכזי קניות בעמ אג"ח סדרה יט ilAA- None / NOO אישור דירוג 31/05/2023 אסמכתא
מעלות קופרליין אמריקאס לימיטד אג"ח סדרה ד ilA None / NOO דירוג ראשוני 30/05/2023 אסמכתא
מעלות אלדן תחבורה בעמ אג"ח סדרה ט ilA+ None / NOO אחר 30/05/2023 אסמכתא
מעלות אלדן תחבורה בעמ אג"ח סדרה ח ilA+ None / NOO אחר 30/05/2023 אסמכתא
מידרוג הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ אג"ח סדרה א Aa2.il stable אישור דירוג 30/05/2023 אסמכתא
מידרוג טמפו משקאות בע"מ אג"ח אגרות חוב סדרה ג A1.il positive העלאת אופק / תחזית 29/05/2023 אסמכתא
מידרוג מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ אג"ח סדרה 67 Aaa.il stable אישור דירוג 29/05/2023 אסמכתא
מעלות מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ אג"ח סדרה 67 ilAAA None / NOO דירוג ראשוני 29/05/2023 אסמכתא
מידרוג מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ אג"ח סדרה ד Aa2.il stable אישור דירוג 29/05/2023 אסמכתא
מידרוג מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ אג"ח סדרה ג Aa3.il stable אישור דירוג 29/05/2023 אסמכתא
מידרוג מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ אג"ח סדרה ה Aa3.il stable אישור דירוג 29/05/2023 אסמכתא
מידרוג מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ אג"ח סדרה ו Aa3.il stable אישור דירוג 29/05/2023 אסמכתא
מידרוג מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ אג"ח סדרה ז' Aa3.il stable אישור דירוג 29/05/2023 אסמכתא
מידרוג טמפו משקאות בע"מ אג"ח אגרות חוב סדרה ב A1.il positive העלאת אופק / תחזית 29/05/2023 אסמכתא
מעלות צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין (1992) בעמ אג"ח סדרה יב ilA- None / NOO אישור דירוג 28/05/2023 אסמכתא
מעלות בנק לאומי לישראל בעמ אג"ח אגח סדרה 183 ilAAA None / NOO אחר 28/05/2023 אסמכתא
מעלות בנק לאומי לישראל בעמ אג"ח סדרה 4 חוב זמן קצר ilA-1+ None / NOO אחר 28/05/2023 אסמכתא
מעלות צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין (1992) בעמ מנפיק ilA- stable אישור דירוג 28/05/2023 אסמכתא
מעלות צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין (1992) בעמ אג"ח סדרה ט ilA- None / NOO אישור דירוג 28/05/2023 אסמכתא
מעלות צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין (1992) בעמ אג"ח סדרה יא ilA- None / NOO אישור דירוג 28/05/2023 אסמכתא
מעלות אדמה פתרונות לחקלאות בעמ אג"ח ניירות ערך מסחריים 30 מיליון $ ilA-1+ None / NOO אישור דירוג 24/05/2023 אסמכתא
מידרוג לסיכו בע"מ מנפיק Baa1.il stable אישור דירוג 24/05/2023 אסמכתא
מידרוג לסיכו בע"מ אג"ח אגח סדרה א Baa1.il stable אישור דירוג 24/05/2023 אסמכתא
מידרוג מישורים השקעות נדל"ן בע"מ אג"ח סדרה ה' Baa1.il stable אישור דירוג 24/05/2023 אסמכתא
מידרוג מישורים השקעות נדל"ן בע"מ אג"ח סדרה ו' Baa1.il stable אישור דירוג 24/05/2023 אסמכתא

​הפרמטר "סולם דירוג" משמש בשלב זה לתשאול המערכת אודות דירוגים בסולם זמן ארוך בלבד

(אם נבחר ערך אחד או יותר אז יוצגו תוצאות של דירוגים לז"א בלבד).

אם רוצים להציג דירוגים נוספים (כגון דירוג זמן קצר), יש להשאיר את השדות ריקים.

הפרמטר "תאריך דירוג" משמש לתשאול המערכת לפי תאריך הדירוג,

בהיעדרו יעשה שימוש בתאריך הדיווח במקום.

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים