כניסה

מערכת נתוני דירוג

Untitled1.png

בשלב זה לא קיימת אפשרות לחיפוש בטווח תאריכים גדול וכן להורדת כל המאגר.

הנושא בטיפול.

אם מבצעים חיפוש על טווח תאריכים גדול מדי, ייתכן ותתקבל שגיאה

ולכן יש לבצע חיפוש מצומצם יותר.

מצב קובץ הכולל את פרטי המאגר מיום 1.11.2019 עד ליום 31.12.2021.

חברות דירוג:
סולם דירוג: מ עד
מהות ההודעה:
דירוג כפול:
תאריך דירוג*: מ עד
*הסבר: תאריך הדירוג מדווח ע"י חברת הדירוג במסגרת דוח הדירוג, בהיעדרו יוצג תאריך הדיווח במקום.
נמצאו יותר מ-40 תוצאות, לקבלת הרשימה המלאה אנא הפק אקסל
שם חברה מדרגת שם חברה מדורגת נושא הדירוג הדירוג מהות ההודעה תאריך דירוג אסמכתא
מעלות ג'י.אפ.איי ריאל אסטייט לימיטד אג"ח סדרה ה ilBBB+ None / NOO אחר 20/02/2024 אסמכתא
מידרוג מדיפאוור אוברסיז פאבליק קו. לימיטד אג"ח סדרה ב' A3.il stable אישור דירוג 19/02/2024 אסמכתא
מעלות דורסל (ב.א.ז.) בעמ אג"ח סדרה ד ilA None / NOO העלאת דירוג 19/02/2024 אסמכתא
מעלות דורסל (ב.א.ז.) בעמ מנפיק ilA stable העלאת דירוג 19/02/2024 אסמכתא
מידרוג ישראכרט בע"מ אג"ח סדרה א' Aa2.il stable אישור דירוג 19/02/2024 אסמכתא
מידרוג ישראכרט בע"מ מנפיק Aa2.il stable אישור דירוג 19/02/2024 אסמכתא
מידרוג ישראכרט בע"מ אג"ח נע"מ 1 P-1.il None / NOO אישור דירוג 19/02/2024 אסמכתא
מידרוג ישראכרט בע"מ אג"ח נע"מ 2 P-1.il None / NOO אישור דירוג 19/02/2024 אסמכתא
מעלות דורסל (ב.א.ז.) בעמ אג"ח סדרה ג ilA None / NOO העלאת דירוג 19/02/2024 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה כא ilAA None / NOO אחר 18/02/2024 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה יט ilAA None / NOO אחר 18/02/2024 אסמכתא
מעלות אמ.ג'י.ג'י (בי.וי.איי) לימיטד מנפיק ilA+ stable אישור דירוג 18/02/2024 אסמכתא
מעלות קבוצת פנינסולה בעמ מנפיק ilA negative אישור דירוג 18/02/2024 אסמכתא
מעלות קבוצת פנינסולה בעמ מנפיק ilA-1 None / NOO אישור דירוג 18/02/2024 אסמכתא
מעלות קבוצת פנינסולה בעמ אג"ח סדרה ג ilA None / NOO אישור דירוג 18/02/2024 אסמכתא
מעלות קבוצת פנינסולה בעמ אג"ח סדרה 2 ilA-1 None / NOO אישור דירוג 18/02/2024 אסמכתא
מעלות קבוצת פנינסולה בעמ אג"ח סדרה 3 ilA-1 None / NOO אישור דירוג 18/02/2024 אסמכתא
מעלות אמ.ג'י.ג'י (בי.וי.איי) לימיטד אג"ח אגח סדרה ב ilA+ None / NOO אישור דירוג 18/02/2024 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה טו ilAA None / NOO אישור דירוג 15/02/2024 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה יז ilAA None / NOO אישור דירוג 15/02/2024 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה יח ilAA None / NOO אישור דירוג 15/02/2024 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה יט ilAA None / NOO אישור דירוג 15/02/2024 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה כ ilAA None / NOO אישור דירוג 15/02/2024 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה כא ilAA None / NOO אישור דירוג 15/02/2024 אסמכתא
מעלות בריטיש ישראל השקעות בעמ מנפיק ilAA- positive אישור דירוג 15/02/2024 אסמכתא
מעלות בריטיש ישראל השקעות בעמ מנפיק ilAA- positive העלאת אופק / תחזית 15/02/2024 אסמכתא
מעלות בריטיש ישראל השקעות בעמ מנפיק ilA-1+ None / NOO אישור דירוג 15/02/2024 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ מנפיק ilAA- positive אישור דירוג 15/02/2024 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ מנפיק ilAA- positive העלאת אופק / תחזית 15/02/2024 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ מנפיק ilA-1+ None / NOO אישור דירוג 15/02/2024 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח ניירות ערך מסחריים ilA-1+ None / NOO אישור דירוג 15/02/2024 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה י ilAA None / NOO אישור דירוג 15/02/2024 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה יא ilAA None / NOO אישור דירוג 15/02/2024 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה יד ilAA None / NOO אישור דירוג 15/02/2024 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה טו ilAA None / NOO אישור דירוג 15/02/2024 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה טז ilAA None / NOO אישור דירוג 15/02/2024 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה יז ilAA None / NOO אישור דירוג 15/02/2024 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה יח ilAA None / NOO אישור דירוג 15/02/2024 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה יט ilAA None / NOO אישור דירוג 15/02/2024 אסמכתא
מעלות מליסרון בעמ אג"ח סדרה כ ilAA None / NOO אישור דירוג 15/02/2024 אסמכתא

​הפרמטר "סולם דירוג" משמש בשלב זה לתשאול המערכת אודות דירוגים בסולם זמן ארוך בלבד

(אם נבחר ערך אחד או יותר אז יוצגו תוצאות של דירוגים לז"א בלבד).

אם רוצים להציג דירוגים נוספים (כגון דירוג זמן קצר), יש להשאיר את השדות ריקים.

הפרמטר "תאריך דירוג" משמש לתשאול המערכת לפי תאריך הדירוג,

בהיעדרו יעשה שימוש בתאריך הדיווח במקום.

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים