כניסה

מערכת נתוני דירוג
Untitled1.png
חברות דירוג:
סולם דירוג: מ עד
מהות ההודעה:
דירוג כפול:
תאריך דירוג*: מ עד
*הסבר: תאריך הדירוג מדווח ע"י חברת הדירוג במסגרת דוח הדירוג, בהיעדרו יוצג תאריך הדיווח במקום.
נמצאו יותר מ-40 תוצאות, לקבלת הרשימה המלאה אנא הפק אקסל
שם חברה מדרגת שם חברה מדורגת נושא הדירוג הדירוג מהות ההודעה תאריך דירוג אסמכתא
מעלות אמות השקעות בעמ אג"ח סדרה ו ilAA None / NOO אחר 24/05/2022 אסמכתא
מעלות בנק לאומי לישראל בעמ אג"ח אגח סדרה 179 ilAAA None / NOO אחר 24/05/2022 אסמכתא
מידרוג בול מסחר והשקעות בע"מ אג"ח סדרה ב' Baa2.il stable אישור דירוג 24/05/2022 אסמכתא
מידרוג בנק לאומי לישראל בע"מ אג"ח סדרה 179 Aaa.il stable אישור דירוג 24/05/2022 אסמכתא
מידרוג בנק לאומי לישראל בע"מ אג"ח סדרה 2 P-1.il None / NOO אישור דירוג 24/05/2022 אסמכתא
מעלות בנק לאומי לישראל בעמ אג"ח אגח סדרה 183 ilAAA None / NOO אחר 24/05/2022 אסמכתא
מעלות בנק לאומי לישראל בעמ אג"ח סדרה 2 ilA-1+ None / NOO דירוג ראשוני 24/05/2022 אסמכתא
מעלות אמות השקעות בעמ אג"ח סדרה ז ilAA None / NOO אחר 24/05/2022 אסמכתא
מעלות אמות השקעות בעמ אג"ח סדרה ז ilAA None / NOO אחר 23/05/2022 אסמכתא
מעלות אמות השקעות בעמ אג"ח סדרה ו ilAA None / NOO אחר 23/05/2022 אסמכתא
מידרוג מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ אג"ח אגח טו Aa2.il stable דירוג ראשוני 22/05/2022 אסמכתא
מידרוג מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ אג"ח אגח יז Aa2.il stable דירוג ראשוני 22/05/2022 אסמכתא
מידרוג מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ אג"ח אגח יח Aa1.il stable דירוג ראשוני 22/05/2022 אסמכתא
מידרוג מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ אג"ח אגח יט Aa1.il stable דירוג ראשוני 22/05/2022 אסמכתא
מידרוג מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ אג"ח אגח כ Aa2.il stable דירוג ראשוני 22/05/2022 אסמכתא
מידרוג מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ אג"ח אגח כג Aa1.il stable דירוג ראשוני 22/05/2022 אסמכתא
מידרוג מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ אג"ח אגח כד Aa2.il stable דירוג ראשוני 22/05/2022 אסמכתא
מידרוג מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ אג"ח אגח כה Aa2.il stable דירוג ראשוני 22/05/2022 אסמכתא
מידרוג מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ מנפיק Aa2.il stable דירוג ראשוני 22/05/2022 אסמכתא
מידרוג אמות השקעות בע"מ אג"ח סדרה ו Aa2.il stable אחר 22/05/2022 אסמכתא
מידרוג אמות השקעות בע"מ אג"ח סדרה ז Aa2.il stable אחר 22/05/2022 אסמכתא
מידרוג מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ אג"ח אגח טז Aa2.il stable דירוג ראשוני 22/05/2022 אסמכתא
מעלות קבוצת אורון אחזקות והשקעות בעמ אג"ח סדרה ב ilBBB None / NOO אישור דירוג 19/05/2022 אסמכתא
מעלות דיסקונט מנפיקים בעמ אג"ח סדרה ט"ז ilAAA None / NOO דירוג ראשוני 19/05/2022 אסמכתא
מעלות דיסקונט מנפיקים בעמ אג"ח סדרה 2 ilA-1+ None / NOO דירוג ראשוני 19/05/2022 אסמכתא
מעלות דיסקונט מנפיקים בעמ אג"ח סדרה י"ז ilAAA None / NOO דירוג ראשוני 19/05/2022 אסמכתא
מידרוג דיסקונט מנפיקים בע"מ אג"ח סדרה טז Aaa.il stable אישור דירוג 19/05/2022 אסמכתא
מידרוג דיסקונט מנפיקים בע"מ אג"ח סדרה יז Aaa.il stable אישור דירוג 19/05/2022 אסמכתא
מידרוג דיסקונט מנפיקים בע"מ מנפיק P-1.il אישור דירוג 19/05/2022 אסמכתא
מעלות חברת השקעות דיסקונט בעמ מנפיק ilBBB stable אישור דירוג 19/05/2022 אסמכתא
מעלות חברת השקעות דיסקונט בעמ אג"ח סדרה ו ilBBB None / NOO אישור דירוג 19/05/2022 אסמכתא
מעלות חברת השקעות דיסקונט בעמ אג"ח סדרה י ilBBB None / NOO אישור דירוג 19/05/2022 אסמכתא
מעלות חברת השקעות דיסקונט בעמ אג"ח סדרה יא ilBBB None / NOO אישור דירוג 19/05/2022 אסמכתא
מעלות קבוצת אורון אחזקות והשקעות בעמ מנפיק ilBBB stable אישור דירוג 19/05/2022 אסמכתא
מעלות סלע קפיטל נדלן בעמ אג"ח סדרה ב ilAA None / NOO אחר 18/05/2022 אסמכתא
מידרוג סלע קפיטל נדל"ן בע"מ אג"ח סדרה ב Aa3.il stable אחר 18/05/2022 אסמכתא
מידרוג סלע קפיטל נדל"ן בע"מ אג"ח סדרה ד Aa3.il stable אחר 18/05/2022 אסמכתא
מידרוג מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ אג"ח מימו.יש1 P-1.il None / NOO אישור דירוג 18/05/2022 אסמכתא
מידרוג מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ מנפיק A1.il stable העלאת דירוג 18/05/2022 אסמכתא
מידרוג מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ אג"ח מימון ישיר אג ב A1.il stable העלאת דירוג 18/05/2022 אסמכתא

​הפרמטר "סולם דירוג" משמש בשלב זה לתשאול המערכת אודות דירוגים בסולם זמן ארוך בלבד

(אם נבחר ערך אחד או יותר אז יוצגו תוצאות של דירוגים לז"א בלבד).

אם רוצים להציג דירוגים נוספים (כגון דירוג זמן קצר), יש להשאיר את השדות ריקים.

הפרמטר "תאריך דירוג" משמש לתשאול המערכת לפי תאריך הדירוג,

בהיעדרו יעשה שימוש בתאריך הדיווח במקום.

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים