כניסה

מערכת נתוני דירוג
Untitled1.png
חברות דירוג:
סולם דירוג: מ עד
מהות ההודעה:
דירוג כפול:
תאריך דירוג*: מ עד
*הסבר: תאריך הדירוג מדווח ע"י חברת הדירוג במסגרת דוח הדירוג, בהיעדרו יוצג תאריך הדיווח במקום.
נמצאו יותר מ-40 תוצאות, לקבלת הרשימה המלאה אנא הפק אקסל
שם חברה מדרגת שם חברה מדורגת נושא הדירוג הדירוג מהות ההודעה תאריך דירוג אסמכתא
מעלות לוויתן בונד בעמ אג"ח סדרה ג' ilA+ stable אישור דירוג 29/07/2021 אסמכתא
מעלות לוויתן בונד בעמ אג"ח סדרה ב' ilA+ stable אישור דירוג 29/07/2021 אסמכתא
מעלות לוויתן בונד בעמ אג"ח סדרה א' ilA+ stable אישור דירוג 29/07/2021 אסמכתא
מעלות לוויתן בונד בעמ אג"ח סדרה א' ilA+ stable אישור דירוג 29/07/2021 אסמכתא
מעלות לוויתן בונד בעמ אג"ח סדרה ד' ilA+ stable אישור דירוג 29/07/2021 אסמכתא
מעלות לוויתן בונד בעמ אג"ח סדרה ד' ilA+ stable אישור דירוג 29/07/2021 אסמכתא
מעלות מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בעמ אג"ח סדרה א' ilA- None / NOO העלאת דירוג 29/07/2021 אסמכתא
מעלות מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בעמ אג"ח סדרה ב ilA- None / NOO העלאת דירוג 29/07/2021 אסמכתא
מעלות מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בעמ מנפיק ilA- stable העלאת דירוג 29/07/2021 אסמכתא
מעלות לוויתן בונד בעמ אג"ח סדרה ג' ilA+ stable אישור דירוג 29/07/2021 אסמכתא
מעלות איירפורט סיטי בעמ מנפיק ilAA stable אישור דירוג 28/07/2021 אסמכתא
מעלות איירפורט סיטי בעמ אג"ח סדרה ה ilAA None / NOO אישור דירוג 28/07/2021 אסמכתא
מעלות איירפורט סיטי בעמ אג"ח ניירות ערך מסחריים סדרה ח ilA-1+ None / NOO אישור דירוג 28/07/2021 אסמכתא
מעלות איירפורט סיטי בעמ אג"ח סדרה ט ilAA None / NOO אישור דירוג 28/07/2021 אסמכתא
מעלות נצבא החזקות 1995 בעמ מנפיק ilAA stable אישור דירוג 28/07/2021 אסמכתא
מעלות נצבא החזקות 1995 בעמ מנפיק ilA-1+ None / NOO אישור דירוג 28/07/2021 אסמכתא
מעלות סטרוברי פילדס ריט לימיטד אג"ח סדרה ג ilA+ None / NOO אחר 28/07/2021 אסמכתא
מידרוג אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ אג"ח אנלייט אנר אג"ח ג A3.il stable אישור דירוג 28/07/2021 אסמכתא
מידרוג אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ אג"ח אנלייט אנר אג"ח ד A3.il stable אישור דירוג 28/07/2021 אסמכתא
מעלות קבוצת אחים נאוי בעמ מנפיק ilA positive אישור דירוג 28/07/2021 אסמכתא
מעלות קבוצת אחים נאוי בעמ מנפיק ilA positive העלאת אופק / תחזית 28/07/2021 אסמכתא
מעלות קבוצת אחים נאוי בעמ מנפיק ilA-1 None / NOO אישור דירוג 28/07/2021 אסמכתא
מעלות קבוצת אחים נאוי בעמ אג"ח סדרה 4 ilA-1 None / NOO אישור דירוג 28/07/2021 אסמכתא
מעלות ביג מרכזי קניות בעמ אג"ח סדרה יט ilAA- None / NOO דירוג ראשוני 28/07/2021 אסמכתא
מידרוג Extell Limited אג"ח סדרה ב Baa1.il positive העלאת אופק / תחזית 28/07/2021 אסמכתא
מידרוג Extell Limited אג"ח סדרה ג Baa1.il positive אחר 28/07/2021 אסמכתא
מעלות איירפורט סיטי בעמ מנפיק ilA-1+ None / NOO אישור דירוג 28/07/2021 אסמכתא
מעלות סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן N.V מנפיק ilA+ stable אישור דירוג 27/07/2021 אסמכתא
מידרוג אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ אג"ח סדרה 15 A1.il stable אחר 27/07/2021 אסמכתא
מעלות נובל אסטס (בי.וי.אי) לימיטד אג"ח סדרה א ilBBB None / NOO אישור דירוג 27/07/2021 אסמכתא
מעלות נובל אסטס (בי.וי.אי) לימיטד אג"ח סדרה א ilBBB None / NOO רשימת מעקב (שלילי) / בחינת דירוג (שלילית) 27/07/2021 אסמכתא
מעלות נובל אסטס (בי.וי.אי) לימיטד מנפיק ilBBB None / NOO אישור דירוג 27/07/2021 אסמכתא
מעלות נובל אסטס (בי.וי.אי) לימיטד מנפיק ilBBB None / NOO רשימת מעקב (שלילי) / בחינת דירוג (שלילית) 27/07/2021 אסמכתא
מידרוג גזית גלוב בע"מ אג"ח סדרה יא Aa3.il negative אישור דירוג 27/07/2021 אסמכתא
מידרוג גזית גלוב בע"מ אג"ח סדרה יב Aa3.il negative אישור דירוג 27/07/2021 אסמכתא
מידרוג גזית גלוב בע"מ אג"ח סדרה יג Aa3.il negative אישור דירוג 27/07/2021 אסמכתא
מידרוג גזית גלוב בע"מ אג"ח נע"מ P-1.il None / NOO אישור דירוג 27/07/2021 אסמכתא
מידרוג גזית גלוב בע"מ אג"ח סדרה יד Aa3.il negative אישור דירוג 27/07/2021 אסמכתא
מידרוג גזית גלוב בע"מ אג"ח סדרה טו Aa2.il negative אישור דירוג 27/07/2021 אסמכתא
מידרוג גזית גלוב בע"מ מנפיק Aa3.il negative אישור דירוג 27/07/2021 אסמכתא

​הפרמטר "סולם דירוג" משמש בשלב זה לתשאול המערכת אודות דירוגים בסולם זמן ארוך בלבד

(אם נבחר ערך אחד או יותר אז יוצגו תוצאות של דירוגים לז"א בלבד).

אם רוצים להציג דירוגים נוספים (כגון דירוג זמן קצר), יש להשאיר את השדות ריקים.

הפרמטר "תאריך דירוג" משמש לתשאול המערכת לפי תאריך הדירוג,

בהיעדרו יעשה שימוש בתאריך הדיווח במקום.

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים