כניסה

מערכת נתוני דירוג
Untitled1.png
חברות דירוג:
סולם דירוג: מ עד
מהות ההודעה:
דירוג כפול:
תאריך דירוג*: מ עד
*הסבר: תאריך הדירוג מדווח ע"י חברת הדירוג במסגרת דוח הדירוג, בהיעדרו יוצג תאריך הדיווח במקום.
נמצאו יותר מ-40 תוצאות, לקבלת הרשימה המלאה אנא הפק אקסל
שם חברה מדרגת שם חברה מדורגת נושא הדירוג הדירוג מהות ההודעה תאריך דירוג אסמכתא
מעלות נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת מנפיק ilBBB stable אישור דירוג 21/10/2021 אסמכתא
מעלות קבוצת אחים נאוי בעמ אג"ח סדרה ה' ilA- None / NOO אחר 21/10/2021 אסמכתא
מידרוג א.נ. שוהם ביזנס בע"מ אג"ח אגח א Baa1.il stable העלאת אופק / תחזית 21/10/2021 אסמכתא
מידרוג א.נ. שוהם ביזנס בע"מ מנפיק Baa1.il stable העלאת אופק / תחזית 21/10/2021 אסמכתא
מידרוג א.נ. שוהם ביזנס בע"מ אג"ח סדרה ג' Baa1.il stable העלאת אופק / תחזית 21/10/2021 אסמכתא
מעלות גלובל כנפיים ליסינג בעמ אג"ח סדרה ג ilBBB+ None / NOO אחר 21/10/2021 אסמכתא
מעלות נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת אג"ח סדרה ב ilA- None / NOO אישור דירוג 21/10/2021 אסמכתא
מעלות נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת אג"ח סדרה ג ilA- None / NOO דירוג ראשוני 21/10/2021 אסמכתא
מידרוג גזית-גלוב בע"מ אג"ח סדרה יב Aa3.il negative אחר 20/10/2021 אסמכתא
מידרוג דלק קידוחים - שותפות מוגבלת אג"ח דלק קידוחיםאגחא A2.il stable אישור דירוג 20/10/2021 אסמכתא
מעלות נמקו ריאלטי לטד אג"ח סדרה ב ilAA- None / NOO אחר 20/10/2021 אסמכתא
מעלות אמות השקעות בעמ אג"ח סדרה ח ilAA None / NOO אחר 19/10/2021 אסמכתא
מידרוג מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ אג"ח סדרה 62 Aaa.il stable אישור דירוג 19/10/2021 אסמכתא
מעלות מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ אג"ח סדרה 62 ilAAA None / NOO אחר 19/10/2021 אסמכתא
מידרוג אמות השקעות בע"מ אג"ח סדרה ח Aa2.il stable אחר 19/10/2021 אסמכתא
מידרוג איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון בע"מ אג"ח אג"ח א Baa1.il stable hyb אישור דירוג 19/10/2021 אסמכתא
מידרוג איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון בע"מ אג"ח סדרה ב' Baa1.il stable hyb אישור דירוג 19/10/2021 אסמכתא
מעלות גזית גלוב בעמ אג"ח סדרה יד ilAA- None / NOO אחר 19/10/2021 אסמכתא
מעלות גזית גלוב בעמ אג"ח סדרה טז ilAA- None / NOO אחר 19/10/2021 אסמכתא
מידרוג גזית-גלוב בע"מ אג"ח סדרה יד Aa3.il negative אישור דירוג 19/10/2021 אסמכתא
מידרוג גזית-גלוב בע"מ אג"ח סדרה טז Aa3.il negative אישור דירוג 19/10/2021 אסמכתא
מידרוג גזית-גלוב בע"מ אג"ח סדרה ד Aa3.il negative אחר 19/10/2021 אסמכתא
מידרוג גזית-גלוב בע"מ אג"ח סדרה יא Aa3.il negative אחר 19/10/2021 אסמכתא
מידרוג גזית-גלוב בע"מ אג"ח סדרה יג Aa3.il negative אחר 19/10/2021 אסמכתא
מידרוג גזית-גלוב בע"מ אג"ח נעמ P-1.il אחר 19/10/2021 אסמכתא
מידרוג גזית-גלוב בע"מ אג"ח סדרה יד Aa3.il negative אחר 19/10/2021 אסמכתא
מידרוג גזית-גלוב בע"מ אג"ח סדרה טו Aa2.il negative אחר 19/10/2021 אסמכתא
מידרוג גזית-גלוב בע"מ אג"ח סדרה טז Aa3.il negative אחר 19/10/2021 אסמכתא
מידרוג גזית-גלוב בע"מ מנפיק Aa3.il negative אחר 19/10/2021 אסמכתא
מעלות Silverstein Properties Limited אג"ח סדרה ב ilAA None / NOO אחר 19/10/2021 אסמכתא
מידרוג רשות שדות התעופה בישראל מנפיק Aaa.il stable דירוג ראשוני 19/10/2021 אסמכתא
מעלות יחק להשקעות שותפות מוגבלת אג"ח סדרה ב ilA None / NOO דירוג ראשוני 19/10/2021 אסמכתא
מעלות אנקור פרופרטיס לימיטד אג"ח סדרה ב ilBBB+ None / NOO אחר 17/10/2021 אסמכתא
מעלות ממן - מסופי מטען וניטול בעמ אג"ח סדרה ג ilA+ None / NOO אחר 17/10/2021 אסמכתא
מעלות אספן גרופ בעמ אג"ח סדרה ט ilA None / NOO אחר 17/10/2021 אסמכתא
מידרוג פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ אג"ח אגח סדרה יג A2.il stable העלאת דירוג 14/10/2021 אסמכתא
מידרוג סקייליין השקעות בע"מ אג"ח סדרה ב Baa1.il negative אחר 14/10/2021 אסמכתא
מעלות בראק קפיטל פרופרטיז אן וי אג"ח סדרה ב ilAA None / NOO אישור דירוג 14/10/2021 אסמכתא
מעלות בראק קפיטל פרופרטיז אן וי אג"ח סדרה ב ilAA None / NOO רשימת מעקב (שלילי) / בחינת דירוג (שלילית) 14/10/2021 אסמכתא
מעלות בראק קפיטל פרופרטיז אן וי אג"ח סדרה ג ilAA None / NOO אישור דירוג 14/10/2021 אסמכתא

​הפרמטר "סולם דירוג" משמש בשלב זה לתשאול המערכת אודות דירוגים בסולם זמן ארוך בלבד

(אם נבחר ערך אחד או יותר אז יוצגו תוצאות של דירוגים לז"א בלבד).

אם רוצים להציג דירוגים נוספים (כגון דירוג זמן קצר), יש להשאיר את השדות ריקים.

הפרמטר "תאריך דירוג" משמש לתשאול המערכת לפי תאריך הדירוג,

בהיעדרו יעשה שימוש בתאריך הדיווח במקום.

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים