כניסה

מערכת נתוני דירוג
Untitled1.png
חברות דירוג:
סולם דירוג: מ עד
מהות ההודעה:
דירוג כפול:
תאריך דירוג*: מ עד
*הסבר: תאריך הדירוג מדווח ע"י חברת הדירוג במסגרת דוח הדירוג, בהיעדרו יוצג תאריך הדיווח במקום.
נמצאו יותר מ-40 תוצאות, לקבלת הרשימה המלאה אנא הפק אקסל
שם חברה מדרגת שם חברה מדורגת נושא הדירוג הדירוג מהות ההודעה תאריך דירוג אסמכתא
מעלות גנריישן קפיטל בעמ אג"ח סדרה ב ilA+ None / NOO דירוג ראשוני 13/05/2021 אסמכתא
מעלות רילייטד פורטפוליו מסחרי לימיטד מנפיק NR None / NOO 13/05/2021 אסמכתא
מידרוג מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ אג"ח מז טפ הנפק 57 Aaa.il stable אישור דירוג 13/05/2021 אסמכתא
מידרוג מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ אג"ח מז טפ הנפק 58 Aaa.il stable אישור דירוג 13/05/2021 אסמכתא
מידרוג מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ אג"ח מז טפ הנפק 59 Aaa.il stable אישור דירוג 13/05/2021 אסמכתא
מידרוג מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ אג"ח מז טפ הנפק 60 Aaa.il stable אישור דירוג 13/05/2021 אסמכתא
מידרוג מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ אג"ח מז טפ הנפק 61 Aaa.il stable אישור דירוג 13/05/2021 אסמכתא
מידרוג מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ אג"ח מז טפ הנפק הת 54 Aa1.il stable אישור דירוג 13/05/2021 אסמכתא
מידרוג מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ אג"ח מז טפ הנפק הת 55 Aa3.il stable hyb אישור דירוג 13/05/2021 אסמכתא
מידרוג מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ אג"ח מז טפ הנפק הת 56 Aa3.il stable hyb אישור דירוג 13/05/2021 אסמכתא
מעלות פלאפון תקשורת בעמ מנפיק ilAA- stable אישור דירוג 12/05/2021 אסמכתא
מעלות די.בי.אס. שירותי לווין (1998) בעמ מנפיק ilAA- stable אישור דירוג 12/05/2021 אסמכתא
מידרוג דלק ואבנר(תמר בונד) בע"מ אג"ח דלק(תמר) 23$-רמ Aa2.il negative אישור דירוג 12/05/2021 אסמכתא
מידרוג דלק ואבנר(תמר בונד) בע"מ אג"ח דלק(תמר) 25$-רמ Aa2.il negative אישור דירוג 12/05/2021 אסמכתא
מעלות בזק החברה הישראלית לתקשורת בעמ מנפיק ilAA- stable אישור דירוג 12/05/2021 אסמכתא
מעלות בזק החברה הישראלית לתקשורת בעמ אג"ח סדרה 6 ilAA- None / NOO אישור דירוג 12/05/2021 אסמכתא
מעלות בזק החברה הישראלית לתקשורת בעמ אג"ח סדרה 7 ilAA- None / NOO אישור דירוג 12/05/2021 אסמכתא
מעלות בזק החברה הישראלית לתקשורת בעמ אג"ח סדרה 10 ilAA- None / NOO אישור דירוג 12/05/2021 אסמכתא
מעלות בזק החברה הישראלית לתקשורת בעמ אג"ח סדרה 9 ilAA- None / NOO אישור דירוג 12/05/2021 אסמכתא
מעלות בזק החברה הישראלית לתקשורת בעמ אג"ח סדרה 11 ilAA- None / NOO אישור דירוג 12/05/2021 אסמכתא
מעלות בזק החברה הישראלית לתקשורת בעמ אג"ח סדרה 12 ilAA- None / NOO אישור דירוג 12/05/2021 אסמכתא
מעלות Silverstein Properties Limited אג"ח סדרה א ilAA None / NOO אישור דירוג 11/05/2021 אסמכתא
מעלות Silverstein Properties Limited אג"ח סדרה ב ilAA None / NOO אישור דירוג 11/05/2021 אסמכתא
מעלות Silverstein Properties Limited מנפיק ilAA- stable אישור דירוג 11/05/2021 אסמכתא
מידרוג אס.אר.אקורד בע"מ אג"ח אג"ח א A3.il stable אישור דירוג 10/05/2021 אסמכתא
מעלות חברת השקעות דיסקונט בעמ מנפיק ilBBB stable העלאת אופק / תחזית 10/05/2021 אסמכתא
מעלות חברת השקעות דיסקונט בעמ מנפיק ilBBB stable העלאת דירוג 10/05/2021 אסמכתא
מעלות חברת השקעות דיסקונט בעמ אג"ח סדרה ו ilBBB None / NOO העלאת דירוג 10/05/2021 אסמכתא
מעלות חברת השקעות דיסקונט בעמ אג"ח סדרה י ilBBB None / NOO העלאת דירוג 10/05/2021 אסמכתא
מידרוג גמא ניהול וסליקה בע"מ אג"ח אג"ח א Aa3.il stable אישור דירוג 06/05/2021 אסמכתא
מידרוג גמא ניהול וסליקה בע"מ מנפיק Aa3.il stable אישור דירוג 06/05/2021 אסמכתא
מעלות ווטרסטון פרופרטיס לימיטד מנפיק ilBBB negative הורדת דירוג 05/05/2021 אסמכתא
מעלות נמקו ריאלטי לטד אג"ח סדרה א ilAA- None / NOO אחר 05/05/2021 אסמכתא
מידרוג דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ אג"ח אגח סדרה ח A3.il stable אחר 05/05/2021 אסמכתא
מידרוג דלק קידוחים - שותפות מוגבלת אג"ח דלק קידוחיםאגחא A2.il stable אחר 05/05/2021 אסמכתא
מידרוג גמלא הראל נדל"ן למגורים בע"מ אג"ח סדרה א' A3.il stable דירוג ראשוני 05/05/2021 אסמכתא
מידרוג גמלא הראל נדל"ן למגורים בע"מ מנפיק A3.il stable דירוג ראשוני 05/05/2021 אסמכתא
מעלות בנק יהב לעובדי המדינה בעמ מנפיק ilAA+ stable אישור דירוג 05/05/2021 אסמכתא
מעלות בנק יהב לעובדי המדינה בעמ אג"ח ספיגת הפסדים לפירעון בשנת 2026 ilAA- None / NOO אישור דירוג 05/05/2021 אסמכתא
מעלות בנק יהב לעובדי המדינה בעמ אג"ח ספיגת הפסדים לפירעון בשנת 2027 ilAA- None / NOO אישור דירוג 05/05/2021 אסמכתא

​הפרמטר "סולם דירוג" משמש בשלב זה לתשאול המערכת אודות דירוגים בסולם זמן ארוך בלבד

(אם נבחר ערך אחד או יותר אז יוצגו תוצאות של דירוגים לז"א בלבד).

אם רוצים להציג דירוגים נוספים (כגון דירוג זמן קצר), יש להשאיר את השדות ריקים.

הפרמטר "תאריך דירוג" משמש לתשאול המערכת לפי תאריך הדירוג,

בהיעדרו יעשה שימוש בתאריך הדיווח במקום.

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים