כניסה

מערכת נתוני דירוג

Untitled1.png

בשלב זה לא קיימת אפשרות לחיפוש בטווח תאריכים גדול וכן להורדת כל המאגר.

הנושא בטיפול.

אם מבצעים חיפוש על טווח תאריכים גדול מדי, ייתכן ותתקבל שגיאה

ולכן יש לבצע חיפוש מצומצם יותר.

מצב קובץ הכולל את פרטי המאגר מיום 1.11.2019 עד ליום 31.12.2021.

חברות דירוג:
סולם דירוג: מ עד
מהות ההודעה:
דירוג כפול:
תאריך דירוג*: מ עד
*הסבר: תאריך הדירוג מדווח ע"י חברת הדירוג במסגרת דוח הדירוג, בהיעדרו יוצג תאריך הדיווח במקום.
נמצאו יותר מ-40 תוצאות, לקבלת הרשימה המלאה אנא הפק אקסל
שם חברה מדרגת שם חברה מדורגת נושא הדירוג הדירוג מהות ההודעה תאריך דירוג אסמכתא
מעלות עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בעמ מנפיק ilAAA stable אישור דירוג 06/02/2023 אסמכתא
מעלות עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בעמ אג"ח סדרה א' ilAAA None / NOO אישור דירוג 06/02/2023 אסמכתא
מעלות אקויטל בעמ מנפיק ilAA- stable אישור דירוג 06/02/2023 אסמכתא
מעלות אקויטל בעמ אג"ח סדרה 3 ilAA None / NOO אישור דירוג 06/02/2023 אסמכתא
מעלות אקויטל בעמ אג"ח סדרה 2 ilAA None / NOO אישור דירוג 06/02/2023 אסמכתא
מידרוג להב אל.אר רילאסטייט בע"מ אג"ח אגח סדרה ג A3.il positive אחר 06/02/2023 אסמכתא
מעלות אינפיניה בעמ מנפיק NR None / NOO 06/02/2023 אסמכתא
מידרוג Hertz Properties Group אג"ח סדרה א A3.il stable אישור דירוג 05/02/2023 אסמכתא
מידרוג Hertz Properties Group אג"ח סדרה ב' A2.il stable אישור דירוג 05/02/2023 אסמכתא
מעלות קבוצת עזריאלי בעמ אג"ח סדרה ז ilAA+ None / NOO אישור דירוג 05/02/2023 אסמכתא
מעלות קבוצת עזריאלי בעמ מנפיק ilA-1+ None / NOO אישור דירוג 05/02/2023 אסמכתא
מעלות קבוצת עזריאלי בעמ מנפיק ilAA+ stable אישור דירוג 05/02/2023 אסמכתא
מעלות קבוצת עזריאלי בעמ אג"ח ניירות ערך מסחריים ilA-1+ None / NOO אישור דירוג 05/02/2023 אסמכתא
מעלות קבוצת עזריאלי בעמ אג"ח סדרה ב ilAA+ None / NOO אישור דירוג 05/02/2023 אסמכתא
מעלות קבוצת עזריאלי בעמ אג"ח ניירות ערך מסחריים ilA-1+ None / NOO אישור דירוג 05/02/2023 אסמכתא
מעלות מבנה נדלן כ.ד. בעמ אג"ח סדרה כה ilAA None / NOO אחר 05/02/2023 אסמכתא
מידרוג קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ אג"ח סדרה ה' A3.il stable אחר 05/02/2023 אסמכתא
מעלות קבוצת עזריאלי בעמ אג"ח סדרה ח ilAA+ None / NOO אישור דירוג 05/02/2023 אסמכתא
מעלות ישרס חברה להשקעות בעמ מנפיק ilAA- stable אישור דירוג 02/02/2023 אסמכתא
מעלות ישרס חברה להשקעות בעמ אג"ח סדרה יד ilAA None / NOO העלאת דירוג 02/02/2023 אסמכתא
מעלות ישרס חברה להשקעות בעמ אג"ח סדרה טו ilAA None / NOO אישור דירוג 02/02/2023 אסמכתא
מעלות ישרס חברה להשקעות בעמ אג"ח סדרה יג ilAA None / NOO העלאת דירוג 02/02/2023 אסמכתא
מעלות ישרס חברה להשקעות בעמ אג"ח סדרה טז ilAA None / NOO העלאת דירוג 02/02/2023 אסמכתא
מעלות ישרס חברה להשקעות בעמ אג"ח סדרה יח ilAA None / NOO אישור דירוג 02/02/2023 אסמכתא
מעלות ישרס חברה להשקעות בעמ אג"ח סדרה יט ilAA None / NOO העלאת דירוג 02/02/2023 אסמכתא
מעלות בנק הפועלים בעמ מנפיק ilAAA stable אישור דירוג 02/02/2023 אסמכתא
מעלות בנק הפועלים בעמ אג"ח ם מנגנון לספיגת הפסדים סדרה ה' ilAA None / NOO אישור דירוג 02/02/2023 אסמכתא
מעלות בנק הפועלים בעמ אג"ח סדרה 200 ilAAA None / NOO אישור דירוג 02/02/2023 אסמכתא
מעלות בנק הפועלים בעמ אג"ח סדרה 100 ilAAA None / NOO אישור דירוג 02/02/2023 אסמכתא
מעלות בנק הפועלים בעמ אג"ח ם מנגנון לספיגת הפסדים סדרה ו' ilAA None / NOO אישור דירוג 02/02/2023 אסמכתא
מעלות בנק הפועלים בעמ אג"ח סדרה 201 ilAAA None / NOO אישור דירוג 02/02/2023 אסמכתא
מעלות בנק הפועלים בעמ אג"ח סדרה 101 ilAAA None / NOO אישור דירוג 02/02/2023 אסמכתא
מעלות בנק הפועלים בעמ אג"ח עם מנגנון לספיגת הפסדים סדרה ז ilAA None / NOO אישור דירוג 02/02/2023 אסמכתא
מעלות הפועלים הנפקות בעמ אג"ח סדרה 32 ilAAA None / NOO אישור דירוג 02/02/2023 אסמכתא
מעלות הפועלים הנפקות בעמ אג"ח סדרה טו ilAA+ None / NOO אישור דירוג 02/02/2023 אסמכתא
מעלות הפועלים הנפקות בעמ אג"ח סדרה טז ilAA+ None / NOO אישור דירוג 02/02/2023 אסמכתא
מעלות הפועלים הנפקות בעמ אג"ח סדרה 34 ilAAA None / NOO אישור דירוג 02/02/2023 אסמכתא
מעלות הפועלים הנפקות בעמ אג"ח עם מנגנון ספיגת הפסדים סדרה יח ilAA None / NOO אישור דירוג 02/02/2023 אסמכתא
מעלות הפועלים הנפקות בעמ אג"ח סדרה 35 ilAAA None / NOO אישור דירוג 02/02/2023 אסמכתא
מעלות הפועלים הנפקות בעמ אג"ח עם מנגנון ספיגת הפסדים סדרה יט ilAA None / NOO אישור דירוג 02/02/2023 אסמכתא

​הפרמטר "סולם דירוג" משמש בשלב זה לתשאול המערכת אודות דירוגים בסולם זמן ארוך בלבד

(אם נבחר ערך אחד או יותר אז יוצגו תוצאות של דירוגים לז"א בלבד).

אם רוצים להציג דירוגים נוספים (כגון דירוג זמן קצר), יש להשאיר את השדות ריקים.

הפרמטר "תאריך דירוג" משמש לתשאול המערכת לפי תאריך הדירוג,

בהיעדרו יעשה שימוש בתאריך הדיווח במקום.

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים