כניסה

מערכת נתוני דירוג
Untitled1.png
חברות דירוג:
סולם דירוג: מ עד
מהות ההודעה:
דירוג כפול:
תאריך דירוג*: מ עד
*הסבר: תאריך הדירוג מדווח ע"י חברת הדירוג במסגרת דוח הדירוג, בהיעדרו יוצג תאריך הדיווח במקום.
נמצאו יותר מ-40 תוצאות, לקבלת הרשימה המלאה אנא הפק אקסל
שם חברה מדרגת שם חברה מדורגת נושא הדירוג הדירוג מהות ההודעה תאריך דירוג אסמכתא
מעלות עיריית תל אביב - יפו מנפיק ilAAA stable אישור דירוג 03/12/2020 אסמכתא
מעלות חברת הכשרת הישוב בישראל בעמ אג"ח סדרה 23 ilA- None / NOO אחר 03/12/2020 אסמכתא
מידרוג מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ אג"ח סדרה ג' A2.il stable אחר 03/12/2020 אסמכתא
מידרוג מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ אג"ח סדרה ב' A2.il stable אישור דירוג 03/12/2020 אסמכתא
מידרוג מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ אג"ח סדרה א' A2.il stable אישור דירוג 03/12/2020 אסמכתא
מידרוג מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ מנפיק A2.il stable אישור דירוג 03/12/2020 אסמכתא
מעלות בתי זיקוק לנפט בעמ אג"ח סדרה יב ilA- None / NOO אחר 02/12/2020 אסמכתא
מידרוג שמוס אינטרנשיונל לימיטד אג"ח סדרה א' Aa3.il None / NOO sf אישור דירוג 02/12/2020 אסמכתא
מעלות מוניציפל הנפקות בע"מ אג"ח סדרה י ilAAA None / NOO אחר 01/12/2020 אסמכתא
מעלות רבוע כחול נדלן בעמ אג"ח סדרה ח ilAA- None / NOO אישור דירוג 01/12/2020 אסמכתא
מעלות רבוע כחול נדלן בעמ מנפיק ilA+ stable העלאת אופק / תחזית 01/12/2020 אסמכתא
מעלות רבוע כחול נדלן בעמ מנפיק ilA+ stable אישור דירוג 01/12/2020 אסמכתא
מעלות רבוע כחול נדלן בעמ אג"ח סדרה ז ilAA- None / NOO אישור דירוג 01/12/2020 אסמכתא
מעלות רבוע כחול נדלן בעמ אג"ח סדרה ו ilA+ None / NOO אישור דירוג 01/12/2020 אסמכתא
מעלות רבוע כחול נדלן בעמ אג"ח סדרה ה ilA+ None / NOO אישור דירוג 01/12/2020 אסמכתא
מעלות מוניציפל הנפקות בע"מ אג"ח סדרה ז ilAAA None / NOO אחר 01/12/2020 אסמכתא
מעלות מוניציפל הנפקות בע"מ אג"ח סדרה ב ilAAA None / NOO אחר 01/12/2020 אסמכתא
מעלות קבוצת חג'ג' ייזום נדלן בעמ אג"ח סדרה ז ilBBB+ None / NOO אישור דירוג 30/11/2020 אסמכתא
מעלות קבוצת חג'ג' ייזום נדלן בעמ אג"ח סדרה ח ilBBB+ None / NOO אישור דירוג 30/11/2020 אסמכתא
מעלות קבוצת חג'ג' ייזום נדלן בעמ אג"ח סדרה ח ilBBB+ None / NOO אחר 30/11/2020 אסמכתא
מעלות קבוצת חג'ג' ייזום נדלן בעמ אג"ח סדרה ט ilBBB+ None / NOO אישור דירוג 30/11/2020 אסמכתא
מעלות בתי זיקוק לנפט בעמ אג"ח סדרה יב ilA- None / NOO אחר 30/11/2020 אסמכתא
מידרוג אול-יר הולדינגס לימיטד אג"ח סדרה ב C developing הורדת דירוג 30/11/2020 אסמכתא
מידרוג אול-יר הולדינגס לימיטד אג"ח סדרה ג Caa3.il developing הורדת דירוג 30/11/2020 אסמכתא
מידרוג אול-יר הולדינגס לימיטד אג"ח סדרה ה Caa3.il developing הורדת דירוג 30/11/2020 אסמכתא
מידרוג אול-יר הולדינגס לימיטד מנפיק C.il developing הורדת דירוג 30/11/2020 אסמכתא
מעלות קבוצת חג'ג' ייזום נדלן בעמ אג"ח סדרה ו ilBBB+ None / NOO אישור דירוג 30/11/2020 אסמכתא
מידרוג Spencer Equity Group Limited אג"ח סדרה ב A2.il stable אישור דירוג 29/11/2020 אסמכתא
מעלות אנקור פרופורטיס לימיטד אג"ח סדרה א ilA- None / NOO אחר 29/11/2020 אסמכתא
מעלות אנקור פרופורטיס לימיטד אג"ח סדרה ב ilBBB None / NOO אחר 29/11/2020 אסמכתא
מידרוג Spencer Equity Group Limited אג"ח סדרה א A2.il stable אישור דירוג 29/11/2020 אסמכתא
מעלות אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בעמ מנפיק ilA stable אישור דירוג 26/11/2020 אסמכתא
מעלות חברת פרטנר תקשורת בעמ אג"ח סדרה ז ilA+ None / NOO אחר 26/11/2020 אסמכתא
מעלות מבנה נדלן כ.ד. בעמ מנפיק ilA-1+ None / NOO דירוג ראשוני 26/11/2020 אסמכתא
מעלות מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בעמ אג"ח סדרה ב ilBBB+ None / NOO אחר 26/11/2020 אסמכתא
מעלות אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בעמ אג"ח סדרה א' ilA None / NOO אישור דירוג 26/11/2020 אסמכתא
מעלות אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בעמ אג"ח סדרה ב' ilA None / NOO דירוג ראשוני 26/11/2020 אסמכתא
מידרוג אדגר השקעות ופיתוח בע"מ אג"ח סדרה חדשה טרם הונפקה (סדרה יא) A3.il positive אחר 25/11/2020 אסמכתא
מעלות אלעד קנדה ריאלטי אינק אג"ח סדרה א ilBBB None / NOO אישור דירוג 25/11/2020 אסמכתא
מעלות אלעד קנדה ריאלטי אינק אג"ח סדרה א ilBBB None / NOO רשימת מעקב (חיובי) / בחינת דירוג (חיובית) 25/11/2020 אסמכתא

​הפרמטר "סולם דירוג" משמש בשלב זה לתשאול המערכת אודות דירוגים בסולם זמן ארוך בלבד

(אם נבחר ערך אחד או יותר אז יוצגו תוצאות של דירוגים לז"א בלבד).

אם רוצים להציג דירוגים נוספים (כגון דירוג זמן קצר), יש להשאיר את השדות ריקים.

הפרמטר "תאריך דירוג" משמש לתשאול המערכת לפי תאריך הדירוג,

בהיעדרו יעשה שימוש בתאריך הדיווח במקום.

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים