כניסה

פניות מקדמיות

נושא הפנייה

​מועד הפנייה

​סוגיה

פנית החברה ותשובת הסגל

בקשה למתן עמדה

10/03/2020

סימון בטופס הצהרת נהנה ובעל שליטה בהתאם להצהרת הלקוח בהליך הרישום

פניית החברה

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת הליכי אכיפה  עתידיים

(no action)​

09.10.2016​

אימות פרטי הזיהוי של בעל חשבון שהוא "תושב" מול חברת כרטיסי האשראי הסולקת - סעיף 8(ב)(4) לצו​

פנית החברה

תשובת הסגל

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים