כניסה

שאלות ותשובות בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור
 
הצג את התוכן של כל השאלות והתשובות

1.1 האם במקרה בו הועבר חשבון הבנק של לקוח לחשבון אחר, ביוזמת הבנק בלבד, ולא לבקשתו של הלקוח, ניתן לראות בחשבון הנעבר חשבון מקור כהגדרתו בסעיף 8 לצו?​

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים