כניסה

רשימת חברות בעלות רישיון זירת סוחר
1.​ להלן תובא רשימת החברות בעלות רישיון לניהול זירת סוחר מטעם הרשות ופרטיהן.
2. סגל הרשות מבקש להבהיר כי חברות אשר לא נכללות ברשימה שלהלן, או ברשימת החברות
 שלא ניתנה החלטה לגבי בקשתן  וממשיכות לנהל זירת סוחר מפרות את החוק, ועל הציבור להביא
בחשבון את הסיכונים הכרוכים בכך.
סגל הרשות מפנה לאזהרה שפרסמה הרשות  בעניין השקעות לא מפוקחות: קישור לאזהרה.
3. סגל הרשות מבקש להדגיש כי פעילות בזירת סוחר – גם בעלת רישיון – אינה מתאימה לכל אדם
המעוניין לסחור בניירות ערך. היא דורשת מיומנות רבה, ידע והבנת הסיכונים הגבוהים לאובדן כספי
ההשקעה הטמונים בפעילות זו.
4. יודגש כי הרישיון לניהול זירת סוחר מטעם רשות ניירות ערך אינו מהווה כל אישור לכך
שהמסחר בזירה הינו אפיק השקעה מומלץ או בטוח.
5. להלן רשימת שיקולים שעל אדם לבחון, לכל הפחות, בטרם יחליט לסחור בזירת סוחר:
א. האם הוא בעל ניסיון נרחב במסחר במכשירים פיננסיים מורכבים ובשווקים תנודתיים;
ב. האם הוא מבין באופן מלא את האופן שבו פועלת הזירה, לרבות הסיכונים והעלויות הכרוכים
 במסחר בזירה;
ג. האם הוא מבין כי פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה תוך זמן קצר;
ד. האם הוא מבין כי הפעילות בזירת הסוחר אינה מתבצעת בבורסה, ועל כן הוא כפוף לסיכונים,
לרבות במקרה  של חדלות פירעון של הזירה;
ה. האם הוא מבין כי החברה המנהלת את זירת הסוחר היא הצד הנגדי לעסקה במכשיר הפיננסי;
ו. האם הוא מבין כי הפוזיציה שהוא מחזיק יכולה בנסיבות מסוימות להיסגר ביוזמת החברה;
ז. האם הוא מבין שכספיו מוחזקים בחשבון נאמנות ושהחברה היא זו המשמשת כנאמן לכספים;
ח. האם יש ברשותו זמן פנוי לנהל את העסקאות הפתוחות שלו בזירה.
חיפוש טקסט חופשי

תוצאות חיפוש

דף  1 מתוך  1

עודכן ב  16/07/2024

  • אייטרייד בע"מ (ATRADE)

  • טי.ג'י.אל קולמקס שוקי הון בע"מ (Colmex)

  • סטרטוס לייט בע"מ (FXCM Israel)

  • פלוס500ישראל בע"מ (Plus500)

דף  1 מתוך  1

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים